Københavns Politi forbyder midlertidigt adgang til rockertilholdssted

KØBENHAVN: Grundet en konflikt i rocker- og bandemiljøet har Københavns Politi besluttet midlertidigt at forbyde adgang til en adresse i Københavns Sydhavn, der bruges som tilholdssted for en af de involverede grupperinger.

Med forbuddet forbydes enhver person adgang til den østlige del af adressen Speditørvej 5, 2450 København S.

Forbuddet er gældende fra torsdag den 28. januar 2021 kl. 17.00 til torsdag den 11. februar 2021 kl. 17.00.

Baggrunden for beslutningen er en eskalerende konflikt mellem to grupperinger i rocker- og bandemiljøet. Som led i konflikten har flere voldelige hændelser fundet sted, og for at undgå episoder ved det pågældende tilholdssted forbyder Københavns Politi nu midlertidigt adgang til adressen.

Tilholdsstedet ligger i et industrikvarter, og forbuddet mod adgang til adressen betyder, at der ikke må være personer på stedet, så længe forbuddet er gældende.

Københavns Politi følger nøje udviklingen i rocker- og bandemiljøet, og som i flere politikredse gennemføres der for tiden en omfattende indsats for at stoppe den igangværende konflikt mellem de to grupperinger.