Bandekonflikt kan medføre lukning af rockertilholdssteder

RIGSPOLITIET: Konflikten mellem grupperingerne Bandidos MC og NNV betyder nu, at det kan komme på tale at indføre forbud mod at opholde sig i bestemte ejendomme. Det vurderer Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter vurderer, at konflikten mellem de to grupperinger Bandidos MC og NNV har nået et niveau, hvor der lokalt kan være grundlag for at lukke rockergruppen Bandidos opholdssteder.

Det er de enkelte politikredse, der lokalt træffer beslutning om, hvorvidt der skal og kan meddeles lokale opholdsforbud mod Bandidos’ opholdssteder.

”Vi har over den seneste tid set en eskalation i konflikten mellem de to grupperinger, og herunder senest med blandt andet brandstiftelse mod et af Bandidos’ opholdssteder i Nordsjælland. Det ser vi på med stor alvor,” siger politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

I medfør af rockerloven kan politiet under visse betingelser, når der verserer en voldelig konflikt mellem rocker- og bandegrupperinger, forbyde personer at opholde sig i en bestemt ejendom.

”Det kan i forvejen være utrygt for borgerne at bo eller færdes tæt på disse opholdssteder, især når der en konflikt mellem grupperingerne. Politiet har gang i en omfattende indsats for at stoppe konflikten mellem de grupperinger, og som led i at forebygge en øget eskalering i miljøet, vurderer politikredsene nu, hvorvidt man skal anvende muligheden for opholdsforbud,” siger Henrik Sønderby.

Et forbud mod at opholde sig på bestemte adresser kan vare op til 14 dage ad gangen og vil blive offentliggjort på politi.dk.