PRM / Sammen for klimaet: Mandag formiddag stod i klimaets tegn, da klimapartnere på tværs af hele Hjørring Kommune mødtes for at inspirere hinanden til klimahandling

  Pressemeddelelse fra Hjørring Kommune

  Partnerskabsdagen var den første af sin slags og målet med dagen var at øge samarbejdet på tværs af klimapartnerskaber. At finde nye – og måske utraditionelle samarbejdspartnere – og nye projekter. Det handler om at spille hinanden stærke, være nysgerrige og finde nye relationer.

  Til at skyde formiddagen i gang var Partnerskabshuset Krydsfeldt hyret ind til et inspirerende oplæg om at arbejde i partnerskaber, og om at gå fra passive til aktive partnerskaber. For at skubbe til det aktive blev formiddagen sluttet af med en matchmakingrunde. Under matchmakingen blev kimen dannet til nye forbindelser og der opstod nye ideer. F.eks opstod der en ide om en bustur rundt i kommunen for at besøge hinanden og finde ny inspiration til klimahandling.

  – Det har været en rigtigt god formiddag, siger Kristine Arbjørn Nielsen, der er forretningsudviklinger ved Destination Nordvestkysten, og tilføjer,

  – Det har givet mig et værdiskabende indblik i hvordan andre arbejder med bæredygtighed og i samtalerne opstår der nye ideer som man ikke selv har tænkt på.

  Jesper Mørk Hovgaard, adm direktør og partner i Partnerhuset Krydsfeldt udtaler:

  – Jeg synes, at partnerskabsdagen her er et spændende initiativ fra Hjørring Kommune og LOF. Dagen har fungeret supergodt som en måde at få folk til at mødes på kryds og tværs, og jeg synes, vi er lykkedes med at skabe et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde i eksisterende og nye partnerskaber

  Baggrunden for partnerskaber er Hjørring Kommunes klimahandleplan: ‘Den store klimarejse’, hvor slutdestinationen er fuld klimaneutralitet i 2050. For at nå i mål, har flere virksomheder og organisationer i Hjørring Kommune indgået et klimapartnerskab med kommunen, så vi med fælles hjælp kan indfri de ambitiøse mål.

  Med forpligtende klimaaftaler har alle partnere en ambition om at gøre noget for klimaet og på den måde bidrage til at opfylde Parisaftalen. Vi skal mindske CO2 udledningen og ændre adfærd og erkendelsen er, at vi kan nå længere ved at samarbejde – erhvervsliv, borgere og politikere.

  I partnerskabsaftalerne er der, udover CO2 besparelser, også fokus på kommunikation og samarbejder på tværs, f.eks. mellem virksomheder eller mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Se klimahandlingsplanen og samarbejdsaftalerne på https://denstoreklimarejse.hjoerring.dk/

  Kontakt:

  Vil du vide mere? Kontakt…

  Projektleder Maj-Britt Jensen, tlf. 72 33 66 02, maj-britt.jensen@hjoerring.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/sammen-for-klimaet-mandag-formiddag-stod-i-klimaets-tegn-da-klimapartnere-pa-tvaers-af-hele-hjorring-kommune-modtes-for-at-inspirere-hinanden-til-klimahandling?releaseId=13672782

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **