PRM / Vejledninger om udledning af spildevand suspenderes

  Pressemeddelelse fra Miljøministeriet

  Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 23. februar truffet afgørelse om, at Miljøstyrelsens “Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” ikke er i overensstemmelse med forpligtelsen til at forebygge forringelser af tilstanden af overfladevand og EU-Domstolens praksis om dette.

  Som konsekvens af den afgørelse suspenderer Miljøstyrelsen dele af “Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” og dele af “Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet”, mens afgørelsen analyseres nærmere.

  Den nye afgørelse har bl.a. betydning for Slagelse Kommunes overvejelser i forbindelse med miljøgodkendelsen til firmaet RGS Nordic.

  – Jeg har i dag orienteret Slagelse Kommune og Folketinget om, at Miljøstyrelsen suspenderer dele af vejledningerne på grund af den nye afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

  Miljøstyrelsen og Miljøministeriet vil være behjælpelige med rådgivning til relevante parter om den nye situation.

  Kontakt:

  Pressevagten i Miljøministeriet 20915901 (modtager ikke sms).

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vejledninger-om-udledning-af-spildevand-suspenderes?releaseId=13672767

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **