PRM / Højt ambitionsniveau på COP15 er nødvendigt for naturen

  Pressemeddelelse fra PensionDanmark

  Biodiversiteten er truet. Halvdelen af verdens bruttonationalprodukt afhænger ifølge World Economic Forum af naturen og dens mangfoldighed. Alligevel anvendes der hvert år dobbelt så store midler på miljøskadelige aktiviteter, som det vil koste at standse tabet af biodiversitet.

  FN’s biodiversitetskonference, COP15, som afvikles i Montreal 7.-19. december, er en unik mulighed for verdens statsledere til at skabe fundamentet for beskyttelse og genopbygning af biodiversitet.

  Derfor bør konferencen lade sig inspirere af Paris-aftalen og give verdens lande mandat til at kræve. Det er budskabet fra Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab, Pensiondanmark, som allerede har gjort biodiversitet til en topprioritet i bæredygtighedsarbejdet.

  “Vi håber, at verdens lande bliver enige om ambitiøse målsætninger, der sætter retning for fremtidens finansiering af naturbaserede løsninger og for at vende naturtab. Vi tror på, at de virksomheder, der påtager sig et ansvar for at skabe positiv forandring, har de bedste forudsætninger for at skabe langsigtede afkast. Derfor vil tiltag, som skaber rammerne om bedre biodiversitet også være gode nyheder for vores medlemmers pensionsopsparinger,” siger Torben Möger Pedersen.

  PensionDanmark lancerede tidligere på året en biodiversitetsstrategi for byområder og nybyggeri, som skal levere positivt bidrag til biodiversiteten senest i 2030.

  Samtidig er biodiversitet et stigende fokus i dialogen med de virksomheder, PensionDanmark investerer i. Her er der især opmærksomhed omkring at få virksomheder, der har stor afhængighed af eller påvirkning på naturen, til at rapportere på dette og benytte den kommende rapporteringsramme fra TNFD.

  Op til starten på COP15 har PensionDanmark gjort sin stemme gældende ved at underskrive to internationale opfordringer til de deltagende statsledere om at indgå ambitiøse og forpligtende aftaler på konferencen.

  Med underskrifterne opfordrer PensionDanmark blandt andet til, at:

  • Der vedtages ambitiøse biodiversitetsmålsætninger, herunder idéen omkring ‘nature positive’, som skal blive den nye standard.
  • Der gives et klart politisk mandat med krav om, at den finansielle sektor afstemmer sine aktiviteter i forhold til de vedtagne biodiversitetsmål.
  • Det skal være obligatorisk for store virksomheder og finansielle institutioner at rapportere på indvirkninger og afhængigheder af naturen.
  • TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Dusclosures) anerkendes som et risikostyringsværktøj og rapporteringsramme for naturrelaterede forhold.

  Fakta – PensionDanmarks indsats for bedre biodiversitet

  • PensionDanmark lancerede i juni 2022 en biodiversitetsstrategi for byområder og nybyggeri, som skal bidrage positivt til naturen fra 2030. Det betyder, at biodiversiteten i området, hvor der bygges, vil være større, når et byggeri er afsluttet, end før det blev påbegyndt.
  • Det skal blandt ske ved at gøre biodiversitet til et kriterie i udvælgelsen af byggegrunde, ved at inddrage biologer og landskabsarkitekter tidligt i planlægningen og ved at sikre økonomi i driftsbudgetterne til bynatur samt dataindsamling og evaluering af naturindsatsen.
  • I byområdet Sommarivabyen, som PensionDanmark er valgt til at opføre af Helsingør Kommune, bliver en væsentlig del af projektet at genetablere den oprindelige natur med skovbryn og kystlandskab på området, der i dag rummer Helsingørs tidligere stadion. Desuden er Pensiondanmark netop startet byggeriet af Fælledby, der bliver Københavns første bydel med træ som gennemgående materiale i de bærende konstruktioner.
  • På Anholt Havmøllepark, som PensionDanmark ejer 30 procent af, er der installeret 3D-printede rev, som skal bidrage til havets biodiversitet ved at tilbyde fiskeynglen et sikkert tilholdssted.
  • Desuden har PensionDanmark tilsluttet sig det internationale “Finance for Biodiversity Pledge” og underskrevet erklæringer fra UNEP Finance Initiative og Business for Nature i forbindelse med FN’s biodiversitetskonference, COP15, i Montreal 7.-19. december.

  Kontakt:

  Kommunikations- og pressechef Jacob Therkelsen tlf.: +45 31 12 67 08 email: jth@pension.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hojt-ambitionsniveau-pa-cop15-er-nodvendigt-for-naturen?releaseId=13666113

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **