Besiddelse af skarpladt pistol: Koster næsten fire års fængsel og udvisning


Foto: Politiet


Videoovervågning og data på mobiltelefoner har hjulpet politiet til at kortlægge to overdragelser af håndvåben i det kriminelle miljø.

Det har ført til fængselsstraffe på 2½ – 3 års fængsel for tre af de involverede, en mand på 22 år og to mænd på 23 år.

En fjerde mand på 25 år har fået næste fire års fængsel, mere præcist 3 år og 11 måneder og er dertil blevet udvist.

Det oplyser Københavns Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

I begge tilfælde handlede det om forsøg på at smugle håndvåben fra Danmark til Sverige.

Retten fandt det bevist, at den 22-årige og den 25-årig mand 4. oktober 2021 overdrog en revolver samt 13 tilhørende patroner til en dansk mand, der med tog fra Københavns Hovedbanegård fragtede våbnet over Øresund, inden han blev stoppet af toldere.

Manden er siden blevet dømt i sagen i Sverige.

Det blev også fundet bevist af retten, at den 25-årige mand 7. december 2021 sammen med de to mænd på 23 år var i besiddelse af og overdrog to forskellige pistoler med tilhørende magasiner, hvor der var isat henholdsvis ni og fire skarpe patroner.

Det skete på en adresse på Nørrebro i København, hvor der var strafskærpelseszone.

Våbnene blev af en svensk kvinde smuglet til Sverige med tog fra Københavns Hovedbanegård, men også hun blev opdaget af myndighederne og siden dømt.

Anklager ved NSK, Julie Solhøj, siger:

”På baggrund af internationalt samarbejde mellem dansk og svensk politi er det lykkes at få kortlagt de nærmere omstændigheder bag to tilfælde af våbensmuglinger i det kriminelle miljø over den dansk-svenske grænse. Der er tale om en alvorlig sag, hvor håndvåben med tilhørende ammunition er overdraget og efterfølgende smuglet via et offentligt og meget befærdet sted, og jeg er derfor tilfreds med, at retten har idømt betydelige fængselsstraffe.”

Den 25-årige mand blev udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.