PRM / Københavnertinget lancerer de første anbefalinger

  Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

  København skal være en mere inkluderende by. Vi skal bekæmpe diskrimination, bilerne skal ud af byen, og vi skal have mere biodiversitet. Københavnerne skal inddrages mere i byens udvikling, og der skal være flere muligheder for at dyrke fællesskabet og bekæmpe stress og ensomhed. Sådan lyder nogle af overskrifterne i de anbefalinger, som Københavnertinget i dag overdrager til politikerne i Københavns Borgerrepræsentation.

  Københavnertinget giver syv overordnede anbefalinger som svar på det hovedspørgsmål, de i april 2023 fik stillet af politikerne: “Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?” Med anbefalingerne følger en række konkrete forslag til løsninger.

  Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) udtaler:

  “Københavnerne skal endnu tættere på, når vi lægger planerne for vores fælles by. Derfor er det en milepæl, at vi i dag kan offentliggøre de første anbefalinger fra landets første borgerting. Jeg ser frem til at drøfte forslagene og med afsæt i anbefalingerne sparke nye initiativer i gang, der kan gøre vores by mere åben, tilgængelig og velkomme alle slags mennesker for at give mere trivsel og fællesskab i vores by.”

  Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) udtaler:

  “Som politikere skal vi beslutte, hvad det skal være for en by, vi bor i? Skal bilerne f.eks. fylde i gaderne, eller skal der være mere plads til mennesker? Vi skal høre borgerne, så politikerne får deres bidrag. Ikke bare om hvad for en by, vi skal have, men også hvordan vi rent praktisk skal opnå målene.”

  Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) udtaler:

  “Jeg synes, Københavnertingets anbefalinger ser spændende ud. En grønnere by, hvor vi hylder mangfoldighed, bekæmper diskrimination, forebygger mental mistrivsel og styrker den kollektive transport, samt mulighederne for at cykle. Dét er i den grad en by, jeg kan se mig selv bo i.  Og anbefaling nr. 1, som handler om at sikre, at København forbliver en by, som alle indkomstgrupper kan slå sig ned i, er helt i tråd med, hvad vi arbejder for i SF”.

  Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) udtaler:

  “Københavnertinget rammer plet så mange steder, at jeg ikke kunne havde skrevet det bedre selv. Københavnerne vil gerne bo i en blandet by, hvor der er plads til alle, og hvor vi har lige adgang til tilbud. Vi skal tage hånd om de hjemløse og sårbare og beskytte stofmisbrugere og psykisk syge. Derfor skal vi også blive ved med at have socialarbejdere ude i marken i tæt kontakt med de svageste i vores samfund. Og vi skal skabe mulighed for, at socialt udsatte og andre med lav indkomst kan deltage i inkluderende fællesskaber rundt omkring i byen. Det er vigtige input, så stor tak til Københavnertinget for deres gode arbejde.”   

  Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens Kristian Lütken (V) udtaler:

  “København skal blive ved med at udvikle sig som moderne storby med plads til alle, der kan og vil bidrage. Hvor vi ikke ser på, hvor andre mennesker kommer fra, men på hvad de kommer med. Jeg synes netop, at pointen ved at bo i en storby er, at vi møder mennesker, der ikke ligner os selv. Københavnertinget er nu kommet med anbefalinger til, hvordan vi i København kan arbejde for mindre diskrimination. De forslag ser jeg frem til, at vi skal behandle politisk.”

  Anbefalingerne overdrages nu til de relevante fagudvalg, hvor politikerne drøfter og behandler dem i løbet af de kommende måneder. Der nedsættes et nyt Københavnerting primo 2024, som bliver stillet et nyt spørgsmål, der skal udarbejdes anbefalinger til. Københavnertinget er et pilotprojekt for øget københavnerinddragelse, som løber i 2023 og 2024.

  Københavnertingets rapport med anbefalinger kan læses her:

  Projekt: Københavnertinget 2023 (kk.dk)

  Kontakt

  Yderligere information og kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressekonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw på tlf. 26 13 65 49.

  Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) via pressetelefonen på tlf. 23 27 80 90.

  Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) via pressetelefonen på tlf. 23 25 66 53. 

  Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressekonsulent Rune Gleerup på tlf. 23 44 09 79.

  Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) via presse- og kommunikationschef Steffen Kjær på tlf. 23 82 12 94.

  FAKTA

  • Københavnertinget udkommer med syv overordnede anbefalinger, hvortil medlemmerne har formuleret konkrete forslag til løsninger. Læs hele rapporten med anbefalinger og idéer til konkrete tiltag på Projekt: Københavnertinget 2023 (kk.dk)
  • De syv anbefalinger er:
   1. Vi ønsker en mere inkluderende, lige og inviterende by
   2. Vi skal bekæmpe diskrimination i Københavns Kommune
   3. Et København, hvor alle har indflydelse på og er medskabere af byen
   4. En by, der tager vores trivsel og sundhed alvorligt
   5. Den naturnære og grønne foregangsby
   6. Bevægelse for alle på tværs af byen
   7. Mere og bedre kollektiv, sam- og ikke-motoriseret transport
  • Anbefalingerne er givet ud fra et hovedspørgsmål og en række underspørgsmål: “Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?”
   • Så så mange som muligt har mulighed for at deltage i byens liv?
   • Så flere har mere indflydelse på og tager medansvar for, hvordan byens rum og bydele udvikler sig?
   • Så vi skaber bedre rammer for god mental sundhed?
   • Så vi får plads til idræts- og kulturfaciliteter, når vi bor så tæt?
   • Så vi forebygger ulovlig forskelsbehandling?
  • Københavnertingets sammensætning:
   • 36 medlemmer blev i januar 2023 udvalgt ved stratificeret lodtrækning blandt 1016 københavnere, der havde meldt sig. Pladserne blev fordelt på baggrund af kriterier som alder, køn, uddannelsesniveau, geografisk spredning mv. (repræsentation af Københavns 12 bydele).
   • Derudover var det et kriterie, at en tredjedel af medlemmerne tilhørte en udsat gruppe som fx fysisk handicap, psykisk lidelse, etnisk minoritet eller lignende. Dette kriterie blev prioriteret, da kernespørgsmålet til Københavnertinget omhandlede trivsel og rum til alle.
   • Fem medlemmer faldt fra i forløbet pga. sygdom og blev erstattet at to nye medlemmer. Sammensætningen endte med at variere en smule fra den gennemsnitlige københavner:
    • 6 procent af medlemmerne er 60+. I Københavns Kommune består denne gruppe af 17 procent.
    • 16 procent af medlemmerne har en videregående uddannelse og er mellem 43-59 år. I Københavns Kommune repræsenterer denne gruppe 23 procent.
    • 52 procent af medlemmerne har en erhvervsfaglig uddannelse og er mellem 26-42 år. I København generelt repræsenterer denne gruppe kun 41 procent.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release/13724997?publisherId=13559194&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **