PRM / Museerne tiltrækker igen flere udenlandske gæster

  Pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen

  Selvom de besøgende for længst er vendt tilbage til museerne efter Corona-nedlukningerne, så har det haltet med at få det internationale publikum ind af dørene. Det ser dog ud til at vende nu, for i 2022 udgjorde andelen af udenlandske besøgende 19 %. Tallet er fortsat lidt lavere end i 2019, hvor 24 % af gæsterne kom fra udlandet.

  Derudover viser brugerundersøgelsen, at der fortsat er flest kvinder, der besøger museerne, og den mest almindelige profil er i alderen 65+ år med en videregående uddannelse. Omvendt er mænd og personer med en grundskole- eller ungdomsuddannelse fortsat underrepræsenterede, hvilket er i stil med undersøgelserne tidligere år.

  Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger

  “Det er dejligt at se, at brugere igen strømmer til museerne. Museerne er en central kulturinstitution i vores samfund, og overordnet set er der tilfredshed fra museernes besøgende. Men der er stadig plads til forbedringer.

  Museerne skal være relevante for hele befolkningen uanset baggrund, køn og alder. Det

  er vigtigt, at alle kan føle sig velkomne. Jeg håber, at arbejdsgruppen om museumsreform vil tage brugerundersøgelsen til efterretning.”

  Mange førstegangsbesøgende

  Siden 2009, hvor den årlige brugerundersøgelse første gang blev gennemført, er museernes samlede besøgstal vokset markant. Der er dog uden, at der ses store udsving i udviklinger i brugersammensætningen eller brugernes adfærd.  

  I 2022 var 38 % af brugerne førstegangsbesøgende på museerne, mens 34 % var gengangere, der havde besøgt det samme museum flere gange i løbet af 2022. 28 % har besøgt museet i tidligere år.

  Brugerundersøgelsen peger dertil på, at de besøgende ser museumsbesøg som en social begivenhed, hvor mere end ni ud af ti kommer med andre, og at brugerne generelt er tilfredse med deres oplevelse og vil anbefale det til andre.

  Samlet set vurderes museumsoplevelserne til 8,7 på en skala fra 1 til 10, og 71 % af de besøgende vil anbefale museet til andre. Jo ældre brugerne er, desto mere positivt vurderer de museerne, og desto større er deres lyst til at anbefale museet til andre.

  Fakta om brugerundersøgelsen

  Undersøgelsen er basseret på besvarelser fra over 53.000 besøgende.

  Den nationale brugerundersøgelse kortlægger årligt de statslige og statsanerkendte museers brugere og deres tilfredshed med museernes kerneydelser set fra et brugerperspektiv. Den giver museerne et indblik i, hvordan brugerne oplever og vurderer deres forskellige aktiviteter. Undersøgelsen giver samtidig et nationalt overblik over, hvem der bruger museerne.

  Viden fra den nationale brugerundersøgelse anvendes både af museerne i deres lokale udvikling og af Slots- og Kulturstyrelsen til den samlede udvikling af sektoren.

  Undersøgelsen er blevet gennemført siden 2009. Den seneste version af undersøgelsen er udviklet af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Rambøll.

  Kontakt:

  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon tlf.: 22 61 19 95

  Henvendelser til kulturministeren via Kulturministeriets pressetelefon tlf.: 22 76 51 16

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release/13724776?publisherId=13561312&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **