PRM / Nyt globalt værktøj skal hjælpe virksomheder med at opgøre deres aftryk på biodiversitet

  Pressemeddelelse fra Finans Danmark

  Biodiversitet er en væsentlig faktor for alle de virksomheder, hvis forretning forudsætter råvarer fra naturen, rent vand, ren luft og bestøvning af planter – og for de mange investorer og banker, der har givet lån til eller investeret i virksomhederne. Og nu får virksomhederne verden over for første gang et redskab til at vurdere, hvordan naturen påvirker deres forretning og dermed deres værdi.  Når virksomhederne bliver bedre til at rapportere om deres aftryk på naturen, får finanssektoren også bedre muligheder for at sende pengene væk fra naturskadelige aktiviteter og i en retning, som hjælper biodiversiteten.

  “Globalt harmoniserede data fra virksomheder er helt afgørende, for at banker og investorer kan sende kapital i en retning, der ikke ødelægger naturen, men som udvikler og skaber mere biodiversitet på verdensplan. Dén viden er vigtig både for de danske investorer, som vil være sikker på, at deres investeringer ikke er med til at skade naturen, og for den danske virksomhed, der skal tiltrække kapital fra udenlandske investorer. Det nye værktøj er et vigtigt skridt for den globale biodiversitet,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark.

  Rapporteringsværktøjet består af generelle retningslinjer for, hvordan virksomhederne skal opgøre deres påvirkning og afhængighed af naturen og en række oplysningskrav om blandt andet forurening, vandforbrug og geografisk placering. Desuden indeholder TNFD-rammen specifikke sektorbaserede vejledninger, hvor der er særligt fokus på sektorer med størst påvirkning og afhængighed af naturen. Den samlede pakke giver nu virksomhederne de nødvendige redskaber til at vurdere naturrelaterede risici og muligheder for forretningen.

  Rapportering om biodiversitet fra 2024

  På globalt plan er det indtil videre op til den enkelte virksomhed, hvorvidt de vil opgøre deres aftryk på biodiversitet – og tage det nye rapporteringsværktøj i brug.  Men i Europa skal de største virksomheder allerede fra 2024 rapportere om deres aftryk på biodiversitet, hvis det vurderes væsentligt, som en del af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Selv om TNFD-værktøjet ikke nødvendigvis kan bruges direkte i CSRD-rapporteringen, er der et relativt stort overlap over kravene.

  Derfor vil den nordiske TNFD konsultationsgruppe i den kommende tid fokusere på dels at udbrede kendskabet til TNFD-værktøjet, dels at hjælpe de nordiske finansielle og ikke-finansielle virksomheder med at komme i gang med at opgøre deres aftryk på biodiversiteten.

  “Virksomhederne har nu fået et værktøj, som kan hjælpe dem med at reducere deres negative indvirkninger på natur og biodiversitet samt identificere de vigtigste kort -og langsigtede risici. Det er samtidig et værktøj, der understøtter EU’s nye direktiv for bæredygtighedsrapportering, som alle større virksomheder skal forholde sig til i disse dage.  Med TNFD får de redskaberne til at gå i gang,” siger Sara Krüger Falk, Direktør, UN Global Compact Network Denmark.

  Læs hele nyheden

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13723988&publisherId=13561325&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **