PRM / Kilderne til social arv adskiller sig alt efter familiers indkomstniveau

  Pressemeddelelse fra ROCWOOL Fonden

  Blandt familier med lave indkomster er forskelle i børnenes beskæftigelse som voksne den vigtigste faktor for social arv i indkomst. Også hos familier med middelindkomst er beskæftigelse den vigtigste faktor, men her spiller uddannelse en større rolle. Blandt familier med høje indkomster kan størstedelen af den sociale arv hverken tilskrives beskæftigelse eller uddannelse.

  Andel af sammenhængen mellem børns og forældres indkomst, der kan tilskrives hhv. beskæftigelse og uddannelse

  null

  Kapitalindkomst mest central for social arv blandt familier med høj indkomst

  Når kun en mindre del af den sociale arv kan tilskrives beskæftigelse og uddannelse blandt børn, der er vokset op i familier med høj indkomst, skyldes det, at den primære kilde skal findes i kapitalindkomst.

  Figuren herunder viser, at betydningen af kapitalindkomst for sammenhængen mellem børns og forældres indkomst er størst blandt familier med høj indkomst.

  Andel af sammenhængen mellem børns og forældres indkomst, der kan tilskrives kapitalindkomst

  null

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13714004&publisherId=13560173&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **