PRM / Nye grønne tiltag øger behovet for medarbejdere i industrien

  Pressemeddelelse fra DI – Dansk Industri

  Ny analyse viser, at hvis Danmark skal indfri de grønne ambitioner i klimapartnerskaber og politiske aftaler, så kræver det i alt 126.000 årsværk alene i industrien frem mod 2030. Manglen på faglærte og ufaglærte får Dansk Metal, 3F Industri og Dansk Industri til at efterlyse akutte politiske initiativer.

  Der er på blot et år sket en stigning på næsten 10.000 årsværk i forhold til den tilsvarende analyse lavet sidste år. De faglærte, som virksomhederne især kommer til at efterspørge er smede, mekanikere og industriteknikere.

  I Dansk Industri, Dansk Metal og 3F Industri er der glæde over regeringens planer om en stor økonomisk saltvandsindsprøjtning til netop erhvervsuddannelserne.  Til gengæld er organisationerne bekymret for, om der kan uddannes tilstrækkeligt arbejdskraft i forhold til de konkrete opgaver, som skal løses inden 2030, da det tager 2-5 år at uddanne en faglært på industriens område

  – Den massive økonomiske indsprøjtning til erhvervsuddannelserne kan skabe store forandringer ikke mindst for den grønne omstilling, men det kræver, at pengene investeres fokuseret med udgangspunkt i, hvor den teknologiske og digitale udvikling rykker sig mest. Udover investeringer i erhvervsuddannelserne er der brug for en modernisering af det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem, så flere voksne klædes ordentligt på til opgaver i industrien, siger Signe Tychsen Philip, underdirektør i DI.

  Regeringen har netop lanceret planer om at investere 300 millioner kroner i erhvervsuddannelserne i 2024 stigende til 900 millioner kroner om året i 2030 og frem. Det er en meget positiv nyhed, men det er vigtigt, at de mange penge bruges optimalt. Her er det en bunden opgave at kigge mod industriens uddannelser for tilgodeses de ikke, så når vi ikke 70 procentsmålet.

  Skal vi tiltrække og fastholde kommende smede og industriteknikere, så skal vi sørge for, at rammerne på erhvervsuddannelserne støtter bedst muligt op om de kommende faglærte.

  – Industriens erhvervsuddannelser er særdeles udstyrstunge sammenlignet med de fleste andre erhvervsuddannelser. Samtidig går den teknologiske udvikling hurtigt inden for industrien, så der er løbende brug for at investere i de nyeste maskiner. Derfor opfordrer vi til, at de nye midler til erhvervsskolernes især målrettes investeringer i udstyr og efteruddannelse af faglærere på industriens erhvervsuddannelser, slår forbundssekretær i Dansk Metals uddannelsessekretariat, Kasper Palm, fast.

  På det ufaglærte område er det især personer med erfaring og viden fra branchen, der vil være efterspørgsel efter.

  – Mange af vores medlemmer i 3F Industri er faglærte eller specialiserede ufaglærte med mange års anciennitet og løbende efteruddannelse. I de kommende år er en stor del af dem på vej på pension, samtidig med at behovet for specialiserede ufaglærte medarbejdere i industrien stiger. Det er derfor afgørende, at AMU-centrene og erhvervsskolerne får bedre økonomiske muligheder for at udbyde attraktive AMU-kurser i hele landet, lyder det fra Pia Maul Andersen, næstformand for 3F Industri.

  Læs analysen

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13714983&publisherId=5524343&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **