PRM / Råderummet er stadig undervurderet med op mod 10 milliarder kroner

  Pressemeddelelse fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

  OFFENTLIGE FINANSER

  Selvom Finansministeriet tilbage i foråret opjusterede det finanspolitiske råderum markant, ser det stadig ud til at politikerne i regeringen og Folketinget har langt flere penge til at prioritere nye politiske tiltag med, end de tror.

  Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  Ifølge analysen er råderummet undervurderet med op mod 10 milliarder kroner.

  Den primære årsag er, at beskæftigelsen bliver ved med at overraske positivt. Dermed kommer der flere skatteindtægter ind i statskassen end forventet. AE vurderer, at den strukturelle beskæftigelse kan opjusteres med 30.000 personer, hvilket svarer til et øget råderum på omkring 8 milliarder kroner.

  “I Finansministeriets prognose fra maj var forventningen, at beskæftigelsen ville falde markant, men i stedet er den bare fortsat op. Det er glædeligt, og det giver også anledning til at revurdere den strukturelle beskæftigelse, som er afgørende for det økonomiske råderum,” siger Gustav Elias Dahl, analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  Den anden medvirkende årsag til, at råderummet bør opjusteres, er, at Danmarks Statistiks udkom med en ny befolkningsprognose i juni. Danmarks Statistik forventer nemlig, at der bliver flere borgere i den arbejdsdygtige alder frem mod 2030 end hidtil antaget.

  “Når arbejdsstyrken forventes at vokse mere end hidtil antaget, kan vi forvente en stigning i skatteindtægterne, og dermed øges råderummet. Det kan give op mod 2 milliarder kroner ekstra,” siger Gustav Elias Dahl.

  Færre børn og ældre betyder, at staten sparer yderligere tre milliarder kroner

  Ud over at statens kan forvente øgede skatteindtægter, er det også sandsynligt, at statens udgiftsbehov vil falde med op mod tre milliarder kroner, vurderer AE. Det skyldes, at Danmarks Statistik forventer, at der vil være færre børn og ældre end hidtil antaget.

  “Faktisk viser befolkningsprognosen også, at der bliver færre børn og ældre i de kommende år end tidligere antaget. Det er plejekrævende befolkningsgrupper, og derfor kan udgiftsbehovet også blive mindre, end man havde regnet med i de kommende år,” siger Gustav Elias Dahl.

  Analysens hovedkonklusioner:

  • Det seneste år er manglen på arbejdskraft faldet inden for både industri, service og bygge- og anlæg. Samtidig er antallet af ledige stillinger reduceret. Det indikerer et lavere beskæftigelsesgab og dermed en højere strukturel beskæftigelse end hidtil forudsat.
  • AE vurderer, at den strukturelle beskæftigelse kan opjusteres med yderligere 30.000 personer svarende til et øget råderum på omkring otte milliarder kroner.
  • AE skønner herudover, at råderummet kan opjusteres yderligere med op mod to milliarder kroner som følge af Danmarks Statistiks nyeste befolkningsfremskrivning, der forudsiger flere i arbejdsstyrken. Derudover kan det frie råderum opjusteres med op mod tre milliarder kroner som følge af et lavere udgiftsbehov til børn og ældre i den nye fremskrivning.

  Læs analysen her

  Kontakt:

  Analytiker Gustav Elias Dahl tlf.: 42 49 30 37 email: gd@ae.dk

  Kommunikationschef Jesper Kirkbak tlf.: 50 73 71 34 email: jk@ae.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13714042&publisherId=13560159&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **