PRM / Nytænkende genbrug af gravsten ved kirken i Skibet er kandidat til Brolæggerprisen 2023

  Pressemeddelelse fra DI Byggeri

  Brolæggerlauget i DI Byggeri har i år indstillet belægningsprojektet ved kirken i Skibet til Brolæggerprisen 2023 som den ene af tre flotte projekter. De to andre kandidater er en brostensgade Ramsherred i Rudkøbing og belægningerne ved den nyrestaurerede Mølleport i Stege. Brolæggerlaugets priskomité vil senere på året udpege den endelige prisvinder.

  I mange år har adgangsvejen til middelalderkirken i Skibet været problematisk for sognets kirkegængere. Den brostensbelagte sti fra hovedlågen og frem til kirkedøren var mærket af tidens tand, da det skrånende terræn og regnvandsafstrømningen havde skubbet de gamle, nordiske granitsten ud af deres oprindelige position.

  Med et projekt af landskabsarkitekt Mette Fauerskov fra Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter i Aarhus har menighedsrådet nu gennemført en vellykket omlægning af belægningen, idet man samtidig har tilføjet og genbrugt et større antal 70-80 år gamle gravsten som markante, tværgående bordursten. Bordurstenene er placeret i faldende længder, så de danner en jævn og gangvenlig sti, hvori bordurstenene forskyder sig. Mellem bordursten og belægningskanter er der udfyldt med de gamle, smukke brosten. Gravstenene, der ligesom brostenene er af blandede nordiske granitter, er sat med den oprindelige håndstokhuggede bagside opad, så det danner et stabilt og skridsikkert underlag for kirkegængerne.

  Landskabsarkitekt Mette Fauerskov har i mange år arbejdet med kirkegårdsbelægninger, og om projektet i Skibet fortæller hun, at: – Det er bemærkelsesværdigt, at menighedsrådet vedholdende og med stort engagement har insisteret på materialegenbrug og har turdet træffe de rigtige beslutninger, der resulterer i en meget langsigtet merværdi, og hun fortsætter: – Anlægsentreprenør Winther og Trolle Anlægsgartnere fra Østbirk og stenleverandør og stenhugger Filip Møller fra Horsens skal også fremhæves for fremragende arbejde og medtænkning i udførelsesfasen.

  Faktaboks:
  Brolæggerlauget i DI Byggeri har siden 1986 uddelt Brolæggerprisen til en bygherre, rådgiver, institution eller kommune, der har vist nytænkning og særlig idérigdom i forbindelse med et eller flere belægningsarbejder.

  Ved bedømmelsen i priskomitéen lægges der lige megen vægt på kreativitet, valg af materialer og den håndværksmæssige kvalitet. Yderligere tæller det også, at bygherren eller de projekterende teknikere har formået at føre kvalificeret tilsyn med arbejdets udførelse og sikret, at større fejl ikke fremtræder i det færdige resultat.

  Kontakt:

  Oldermand Claus Johnsen på tlf. 4011 0808

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13710572&publisherId=13560661&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **