PRM / Ny udbudsportal: Virksomheder får lettere adgang til at byde på kommunale bygge- og anlægsopgaver

  Pressemeddelelse fra Næstved Kommune

  Vil man byde ind på nye gulve til en skole, større reparationer af tag eller udskiftning af vinduer, så bliver det nu mere enkelt og mindre tidskrævende for virksomheder, da alle opgaver udbydes som underhåndsbud efter tilbudsloven.

  Selvom den enkelte virksomhed i løbet af et år får tilbudt færre muligheder for at byde, så vil virksomheden alligevel have større chance for at vinde. Det betyder, at virksomhederne kommer til at bruge langt færre ressourcer på tilbudsudregningen.

   

  Flere virksomheder har ønsket nye vilkår

  Den nye udbudsportal i Comdia gør det mere attraktivt for virksomheder at byde på vedligeholdelses-, renoverings- og anlægsopgaver af kommunale ejendomme.

  – Vi har lyttet os frem til, at flere virksomheder ønskede nye vilkår. Ved at udbyde efter tilbudsloven og hermed begrænse antallet af bydende til tre, sikrer vi en sund og fair konkurrence, der samtidig ikke er overvældende for tilbudsgiverne. Jeg har hørt fra virksomheder, som var tilbageholdende med at bruge krudt på et udbud, fordi der var så ringe chance for at vinde det. Med den nye portal håber vi at få mere kvalificerede og målrettede tilbud, da der nu er en mere realistisk chance for den enkelte virksomhed. Det er i alles interesse, fortæller borgmester Carsten Rasmussen og afslutter: Jeg vil anbefale alle virksomheder at tilmelde sig den nye udbudsportal.

  Selve udvælgelsen af tilbudsgiverne til et udbud vil være en kombination af automatisk udvælgelse via systemet i Comdia og en manuel udvælgelse fra Næstved Kommunes side. Dette sikrer et kontrolleret flow af bydende tilbudsgivere, hvor der til hvert udbud vil være nye virksomheder.

  – Med kommunens nye udbudsportal i Comdia arbejder vi ud fra underhåndsbud efter tilbudsloven. Helt konkret betyder det, at der inden for hver enkelt fagentreprise kun vil være tre virksomheder, som får tilbudt at byde på en opgave. Udvælgelsen af de bydende virksomheder sker vilkårligt fra systemets side i Comdia, kombineret med en manuel udvælgelse fra administrationen i Center for Ejendomme. Den vilkårlige udvælgelsesproces betyder, at alle virksomheder har lige chance for at blive valgt ved hvert eneste udbud. Den manuelle udvælgelse sikrer, at virksomheder, der ikke er udtrukket af systemet hen over længere tid, også får mulighed for at byde. Derudover sikrer den manuelle udvælgelse, at ingen erfaringer går tabt. Har en virksomhed for eksempel tidligere renoveret en skolefløj, så får virksomheden også lov at byde på renoveringen af nabofløjen på lige fod med to øvrige virksomheder, fortæller centerchef Morten Reuber Nielsen og tilføjer: Det er vigtigt for os, at der fortsat er gennemsigtighed i vores udbud, og at virksomhederne ved, hvad de går ind til, så de ikke bruger unødige ressourcer på tilbudsafgivning.

  Et tilbud til alle virksomheder

  Virksomheder der ønsker at deltage i udbud af vedligeholdelses-, renoverings- og anlægsopgaver i Næstved Kommune, kan fra i dag tilmelde sig udbudsportalen i Comdia ved at oprette en brugerprofil.
  Se mere her: www.comdia.com/naestved-kommune

  Processen er enkel og intuitiv, og det er gratis at registrere sig. Når brugerprofilen er oprettet, har virksomheden herefter mulighed for at tilmelde sig Næstved Kommunes håndværkerliste og acceptere de standardbetingelser, som kommunen har fastsat som indgangskrav til portalen.

  Man kan på nuværende tidspunkt tilmelde sig håndværkerlisten inden for følgende fagområder: tømrer, murer, maler, VVS, blikkenslager, EL, gulvarbejde isolatør, jord, beton, kloak, ventilation, nedrivning, anlægsarbejde og belægningsarbejde.

  Udbudsportalen er netop åbnet, og alle virksomheder er velkomne til at oprette sig.
  Næstved Kommune åbner officielt for udbud af opgaver via udbudsportalen fra den 4. september 2023. Man kan tilmelde sig løbende hele året rundt.

  FAKTA
  Udbudsportalen drives af Comdia, og er designet til at give virksomhederne en mere gennemsigtig adgang af kommunens udbud af opgaver i prisklassen mellem 50.000 kr. og 3.000.000 kr.  Alle opgaver udbydes som underhåndsbud efter tilbudsloven, hvor der til hvert udbud udvælges tre tilbudsgivere.  

  Kontakt:

  Borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen tlf.: 25 45 09 43 email: caras@naestved.dk

  Centerchef Morten Reuber Nielsen email: morrni@naestved.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13710382&publisherId=13559609&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **