PRM / Efter et par år med rekordvækst aftager væksten inden for underholdnings- og medieindustrien frem mod i 2027

  Pressemeddelelse fra PwC

  Ifølge den nye analyse fra PwC forudses det, at medie- og underholdningsindustrien globalt vil opnå en vækst på hele 4,5 % i 2023. Væksten er drevet af en stærk efterspørgsel efter digitalt indhold og annoncering. I de kommende fem år vil vækstraten dog falde år for år, og væksten forventes at ligge på 2,8 % i 2027, hvor branchen står til at ramme en estimeret omsætning på hele 2,800 milliarder US dollars. 

  I den danske medie- og underholdningsbranche forventes en vækst på henholdsvis 2,1 % i 2023 og 1,3 % i 2027, hvilket giver en estimeret omsætning i medie- og underholdningsindustrien på ca. 71 milliarder DKK  i 2027.

  “Inden for medie- og underholdningsindustrien blev 2022 et vendepunkt, hvor den samlede globale vækst steg med 5,4 %. Det blev dermed en kraftig opbremsning fra en vækst på 10,6 % i 2021, som var et særligt år grundet den stigende efterspørgsel og en bedring i den globale økonomi efter COVID-19-pandemien. Også i Danmark så vi ekstrahøje vækstrater for det samlede marked på over 6 % både i 2021 og 2022,” fortæller Leif Ulbæk Jensen, partner og ekspert i medie- og underholdningsindustrien.

  Annoncering er en stærk vækstdriver
  Ifølge PwC’s analyse forventes
  markedet for annoncering over perioden at blive den største vækstdriver inden for medie- og underholdningsindustrien, selv når forbruget taber noget af pusten, og konkurrencen på markedet øges. Det er bl.a. online annoncering, der driver væksten med i gennemsnit 6,2 % vækst fra 2023-2027, mens online annoncering i Danmark forudses at stige med 3 % årligt i gennemsnit mellem 2023-2027.

  “Til trods for at det danske markedet for annoncering pt. er udfordret, forventes markedet for digital annoncering at stige hen over perioden, men annoncekronerne spredes mere tyndt ud i markedet end tidligere, efterhånden som flere markedsaktører, herunder online handel, videospil og streamingplatforme, tager markedsandele fra store sociale medier og etablerede søgeplatforme,” forklarer Leif Ulbæk Jensen. 

  Analysen viser også, at det digitale marked inden for underholdning og medier som ventet fortsat vinder yderligere frem og kommer globalt til at tegne sig for næsten tre fjerdedele af medie- og underholdningsindustrien i 2027.

  “Efterhånden som produkterne inden for underholdning og medieindustrien bliver stadig mere digitale, herunder en forventning om yderligere anvendelse af AI, falder omkostningerne til produktion og distribution alt andet lige. Samtidig er konkurrencen mellem udbydere af digitalt indhold og tjenester stigende. Effekten på streamingmarkedet som følge af den nye medieskat er svært at forudsige,men det må forventes  at noget af prisen bliver væltet over på forbrugerne.” forklarer Leif Ulbæk Jensen. Han fortsætter: 

  “Vi har set en imponerende vækst i underholdnings- og medieindustrien i løbet af de sidste to år, som har været drevet af en stigende efterspørgsel efter digitale produkter under COVID-19-pandemien. Makroøkonomiske udfordringer, herunder inflation samt øget konkurrence – især inden for digitale tjenester og oplevelser – har dog lagt en dæmper på forbrugslysten,” slutter Leif Ulbæk Jensen.

  Om Global Entertainment & Media Outlook

  PwC’s 24. årlige udgave af Global Entertainment & Media Outlook er en omfattende global analyse af privatforbrug og reklameudgifter. Den bygger på femårige historiske data og femårsprognoser samt kommentarer fra flere end 13 industrisegmenter i 53 lande og områder.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13707598&publisherId=90624&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **