PRM / 2900 spørgeskemaer på vej til forældre, som har børn med særlige behov

  Pressemeddelelse fra Næstved Kommune

  Flere og flere børn og unge i Danmark mistrives, og der er en stor stigning i antallet af børn og unge, der får psykiske diagnoser. Denne tendens kan også ses i Næstved Kommune, hvor der er en stigning i antallet af børn, unge og forældre, der har behov for hjælp og vejledning fra kommunens Center for Børn og Unge.

  I Center for Børn og Unge har man besluttet, at der hver år skal sendes en spørgeskemaundersøgelse ud som måler, hvordan det går med samarbejdet og hvor centret kan løfte opgaven med at hjælpe børn, unge og forældre bedre, så man kan sikre en forbedring, der hvor der er behov for det.

  -Undersøgelsen er en af flere indsatser, som Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet. Formålet er at vi får en samlet viden om, hvor det er vi skal sætte ind for at familierne føler sig bedre, hurtigere hjulpet. Vi har jo jævnligt dialog med forældre, som ikke føler sig hjulpet. Det er rigtig fint med den feedback vi får derfra, men vi har også brug for flere nuancer og større overblik. Vi har brug for at vide, om familierne føler sig mødt og forstået. Oplever forældrene, at vi gør en positiv forskel? Vi har ofte nogle længere forløb med mennesker, som er i en sårbar situation og her er det afgørende, at de oplever sig lyttet til og inddraget i alle dele af den proces, fortæller centerchef for Børn og Unge Daniel Gottrup  

  Brev i e-Boks

  Spørgeskemaundersøgelsen bliver sendt ud til forældre eller forældremyndighedsindehavere til omkring 2000 børn og unge, der lige nu har det, man på fagsprog kalder en sag i centret.

  Årsagen til at man har en sag i Center for Børn og Unge kan være om alt lige fra børn og unge i mistrivsel på grund af udfordringer i familien, medfødte handicap eller diagnoser, eller andet der kræver støtte til barnets trivsel, udvikling og selvstændighed.

  Brevet med link til spørgeskemaundersøgelsen sendes ud fra Myndighedsafdelingen i Center for Børn og Unge, og vil lande i forældrenes e-Boks i løbet af denne uge. Der vil være mulighed for at vælge, om man ønsker at besvare spørgeskemaet på dansk, engelsk, russisk eller arabisk, og derved vil langt hovedparten af forældrene kunne tilgå spørgeskemaet på et sprog, de forstår. Undersøgelsen er anonym, og Næstved Kommune kan derfor ikke se, hvad den enkelte har svaret.

  Det er muligt at besvare spørgeskemaet frem til d. 27. juni 2023. Når undersøgelsen er gennemført, vil der blive lavet en samlet rapport med resultaterne. Rapporten vil blive præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget efter sommerferien og vil efterfølgende blive lagt på kommunens hjemmeside, så alle interesserede har mulighed for at læse med.

  På baggrund af resultaterne vil der blive taget stilling til, om der skal igangsættes nye aktiviteter for at skabe forbedringer i sagsbehandlingen – eller om der evt. skal ske justeringer af de aktiviteter, der allerede er sat i gang.

  Spørgeskemaet er testet af forældre

  En gruppe forældre har hjulpet med at teste et udkast til spørgeskemaet og på den måde bidraget til at kvalificere det spørgeskema, der nu er sendt ud. En af dem, der har hjulpet med at tilpasse spørgeskemaet er Karina Ahrensbach, som er medlem af Handicaprådet, formand for Autisme 4700 og mor til to børn med autisme.

  – Jeg synes, at undersøgelsen er et rigtig godt initiativ. Den vil give kommunen et fundament i forhold til, hvor de skal sætte ind, så vi kan få rettet op på det, som ikke fungerer og samtidig holde fast i det, som virker godt. Derfor synes jeg også det er vigtigt, at alle forældre svarer. Jeg ved, at mange forældre bliver utrygge ved at få e-Boks beskeder fra kommunen. Derfor glæder det mig, at der her kommunikeres om undersøgelsen, inden den sendes ud. På den måde vil mange forældre være forberedte, fortæller Karina og fortsætter: Samtidig er jeg også glad for, at man har inddraget Handicaprådet og andre forældre i både formuleringerne og indhold af spørgeskemaet. Jeg er glad for at have været med til at sikre, at spørgeskemaet er forståeligt og giver mening.

  Udover forældrene har bl.a. Børne- og Uddannelsesudvalget og Handicaprådet bidraget med input til  spørgeskemaundersøgelsen.

  En blandt flere indsatser

  Spørgeskemaundersøgelsen er blot en af en lang række indsatser, der er iværksat for at forbedre sagsbehandling i og indsatser i Center for Børn og Unge.

  En af de største indsatser, der er sat i gang for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen – og dermed samarbejdet med børn, unge og forældre – er et såkaldt Task Force forløb. Task Forcen kommer fra  Socialstyrelsen og Ankestyrelsen og foretager en grundig gennemgang af kommunes sagsbehandling og kommer med anbefalinger til forbedringer. Rapport og anbefalinger bliver afleveret til Næstved Kommune i december 2023. Som en del af forløbet er alle sagsbehandlere ved at gennemføre et fire dages kompetenceudviklingsforløb i systematik i sagsbehandling, herunder god praksis for inddragelse af børn, unge og familier.

  Kontakt:

  Centerchef i Center for Børn og Unge Daniel Gottrup tlf.: 55 88 31 81 email: dgottr@naestved.dk

  Karina Ahrensbach email: karinaahrensbach@gmail.com

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13690672&publisherId=13559609&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **