PRM / Forsinket udbygning af grøn strøm kan koste forbrugere 25 mia. kr.

  Pressemeddelelse fra Green Power Denmark

  Det vil ramme husstandes og virksomheders økonomi, hvis udbuddet af grøn strøm fra vindmøller og solceller halter efter efterspørgslen, som vil stige markant frem mod 2030. En ny analyse fra Green Power Denmark viser, at en forsinkelse i Europas udbygning af havvindmøller og grøn energi på land på henholdsvis 2,5 år og 1 år vil øge Danmarks samlede elregning med op mod 25 mia. kr. om året fra 2030.

  – Grøn strøm er vores forsikring mod energikriser, høje elregninger, ustabil forsyningssikkerhed og klimaforandringer. Derfor skal vi i gang nu med at bygge morgendagens energisystem, der leverer masser af grøn, sikker og billig energi – til os alle. Uret tikker. Hvert år tæller. Vi kan ikke bare sige ’skidt pyt’, så kommer den havvindpark eller det solcelleanlæg først næste år, siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

  Ifølge analysen vil der omvendt være en gevinst på op til 15 mia. kr. om året, hvis udbygningen af grøn energi i Europa sker bare 10 måneder hurtigere end målsætningerne for 2030. Samtidig falder elprisens følsomhed overfor udsving i prisen på fossil energi, som var årsagen til energikrisen, efterhånden som produktionen af strøm sker på vind- og solenergi.

  – Udfordringerne er store, men løsningerne ligger ligefor. Jeg er ikke bekymret for, om vi ender det rigtige sted. Det skal vi nok. I Danmark har vi netop truffet beslutning om modellen for et historisk stort udbud af havvind, og resten af Europa har også store klimaambitioner, siger Kristian Jensen og fortsætter:

  – Men jeg kan godt blive bekymret for den hastighed, vi bevæger os med. Især for udbygningen af vindmøller og solceller på land, der er den billigste form for grøn energi. I øjeblikket spænder langsommelige godkendelsesprocesser og myndighedsbehandling ben. Vi skal fjerne de mange snubletråde, så energibranchen hurtigt kan få spaden i jorden. Og så skal vi træffe flere politiske beslutninger, der accelererer elektrificeringen og dermed presser de fossile brændsler ud af transport, opvarmning og industri.

  Stærk europæisk energiinfrastruktur sænker elpris

  I morgendagens energisystem, som er baseret på store mængder vind- og solenergi, vokser behovet for at flytte energien rundt på tværs af grænser. Det er for at skabe balance mellem produktion og forbrug og styrke forsyningssikkerheden, men også fordi ikke alle lande har lige gode forudsætninger for grøn energi.

  Green Power Denmarks analyse viser, at et Europa, der er forbundet af en stærk el- og brintinfrastruktur, giver lavere elpriser i de fleste lande, uden at prisen stiger i resten. Især vil det komme forbrugerne i Centraleuropa til gavn, da de ligger langt fra de gode vindressourcer.

  – El- og brintinfrastruktur er rygraden i morgendagens energisystem. Hvis ikke vi udbygger infrastrukturen rettidigt over hele Europa, kan den grønne energi ikke komme ud til husstandene og virksomhederne. Det vil føre til store regionale prisforskelle på strøm, hæmme forsyningssikkerheden og mindske sandsynligheden for at vinde klimakampen, siger Kristian Jensen.

  Analysen bliver lanceret på Green Power Denmarks topmøde, der finder sted i Bella Arena i dag og fokuserer på morgendagens energisystem. Analysen er en del af Elpris Outlook 2023, som Green Power Denmark offentliggør efter sommerferien.

  Kontakt:

  Pressechef Bjarke Lund Larsen email: bll@greenpowerdenmark.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13691045&publisherId=13560944&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **