PRM / Parkeringsmønstre har normaliseret sig efter corona

  Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

  Mens antallet af parkeringsafgifter faldt betragteligt, da hjemmearbejde for mange var hverdag under coronapandemien, så viser tallene for 2022, at vi i høj grad er vendt tilbage til hverdagen. Til forskel for de to forudgående år blev der nemlig igen udskrevet over 300.000 parkeringsafgifter i 2022, som det har været tilfældet siden 2012. Dermed ligner mønsteret det, som kommunen kendte fra før nedlukningen. Det forklarer enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jesper Borch:

  – Mens der var færre biler i byen under nedlukningen, varetog en del af kommunens parkeringsvagter også andre opgaver, hvor politiet havde anmodet om assistance til at hjælpe byens borgere med at holde afstand og undgå større forsamlinger. Både københavnere og parkeringsvagter er vendt tilbage til hverdagen, og det betyder, at vi igen varetager at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed på fuld tid. På den baggrund er det ikke den store overraskelse, at tal og mønstre ligner dem, vi kender fra årene før corona, siger Jesper Borch.

  De to mest almindelige årsager til, at bilisterne får afgifter, er manglende betaling (25 pct.) og parkering for tæt på vejkryds (20 pct.), som også var tilfældet i de foregående år. Herefter følger forskellige forseelser som parkering på cykelsti, gangsti og fortov, parkering i forbudszoner og parkering ved spærrelinje, hvilket også er sædvanlige mønstre i København. Forseelser som alle har betydning for trafiksikkerhed og fremkommelighed. Derfor appellerer Jesper Borch også til, at visse parkanter udviser større hensyn, når de sætter køretøjet fra sig.

  – Det ærgrer mig, at farlige parkeringer igen i år fylder så meget i statistikken. Det kan måske være fristende at parkere et par meter for tæt på et kryds eller lige at smide bilen op over cykelstien, når man har et ærinde, men det skaber dårlige oversigtsforhold for medtrafikanter og risikerer at presse cyklister og fodgængere ud på kørebanen. Dermed risikerer man at skabe farlige situationer for andre, siger Jesper Borch.

  Gothersgade er med 3.372 afgifter den gade, hvor der er pålagt flest afgifter, ligesom det var tilfældet i 2021. Her er der primært udskrevet afgifter for parkering på og for tæt ved cykelstiudkørsel og overskridelse af myldretidsforbud. For at nedbringe antallet af afgifter betragteligt i Gothersgade bliver det gældende forbud mod at parkere i myldretiden fjernet og der etableres afmærkning, der gør det tydeligere, hvor man kan parkere.

  Teknik- og Miljøforvaltningen vil i løbet af 2023 se nærmere på, om øget skiltning nogle steder kan medvirke til at nedbringe antallet af pålagte afgifter i bestemte gader.

  Fakta

  År

  Antal afgifter

  Klageprocent

  Antal klager

  Medhold

  2012

  300.574

  8,0%

  23.906

  2013

  311.114

  7,2%

  22.540

  2014

  303.688

  6,8%

  20.597

  2015

  313.340

  6,6%

  20.794

  2016

  306.044

  7,8%

  23.349

  2017

  310.314

  8,9%

  27.668

  8.681

  2018

  307.767

  7,0%

  21.479

  4.425

  2019

  332.713

  7,3%

  24.147

  5.077

  2020

  227.459

  6,9%

  15.778

  4.788

  2021

  245.548

  7,4%

  18.072

  4.206

  2022

  301.439

  6,7%

  20.297

  6.859

  Der sondres mellem indtægter fra parkeringsafgifter og indtægter fra betalingsparkering.

  Parkeringsafgifter
  Kommunen har i 2022 haft 156,6 mio. kr. i bruttoindtægter fra parkeringsafgifter, det er ca. 11,4 mio. mere end i 2021, hvilket skyldes en normalisering af aktiviteten i byen efter COVID-19. Heraf afregnes der 56,6 mio. kr. til Rigspolitiet, ligesom bruttoindtægten blandt andet fratrækkes tab vedr. uerholdelige p-afgifter dvs. afgifter, som ikke kan inddrives via SKAT.

  Omkostningerne til drift og løn vedrørende p-afgifter udgjorde i 2022 65,2 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt for kommunen på 34,8 mio. kr.

  Betalingsparkering
  Københavns Kommune har i 2022 haft indtægter fra betalingsparkering på 493 mio. kr. Det omfatter alle typer betaling for parkering, herunder licenser og timetakster. Siden 2011 har kommunen afleveret evt. merindtægter fra betalingsparkering til staten via modregning i bloktilskuddet.

  Kommunen har fra 1. januar 2020 afleveret alle indtægter fra betalingsparkering, som ligger over 320 kr. (2020-niveau) pr. indbygger i kommunen til staten i form af modregning i bloktilskuddet.

  Forventningen til den samlede modregning for 2022 er 277 mio. kr., hvilket cirka er på niveau med 2021.

  Klager
  Mængden af klager er som konsekvens af flere udstedte afgifter i 2022 også højere end det foregående år. Således blev der i 2022 klaget over ca. 20.300 afgifter, hvilket er en stigning fra de ca. 18.000 afgifter, der blev klaget over i 2021. Dog udgør de 20.300 klager i 2022 en lavere andel af det samlede antal afgifter i 2022 (ca. 6,7 %) end de 7,4 % af det samlede antal afgifter, der blev klaget over i 2021.

  Der er for klager pålagt i 2022 blevet givet medhold i 2,28 % af alle p-afgifterne, mens der blev givet medhold i 1,71 % af alle p-afgifter i 2021.

  Kontakt:

  Teknik- og Miljøforvaltningens pressevagt tlf.: 23278090 email: presse@tmf.kk.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/parkeringsmonstre-har-normaliseret-sig-efter-corona?releaseId=13690841

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **