PRM / Telia og Telenor skal aftage strøm fra kommende Better Energy solcellepark i Kolding og Vejle Kommune

  Pressemeddelelse fra Better Energy

  Better Energy har netop fået tilladelse til at anlægge en solcellepark ved Viuf og Håstrup i Kolding og Vejle Kommune. Solcelleparken er på mange måder unik i dens ambitioner og skala for lokal værdiskabelse idet 129 af de samlede 347 hektar skal anvendes til naturgenopretning, stisystemer, genetablering af vandløb og rekreative områder. Solparken højner således både biodiversiteten og åbner landskabet for lokalområdet, så naboer får adgang til nye naturområder og rekreative muligheder.

  Telenor og Telia underskrev i 2022 en stor elkøbsaftale (Power Purchase Agreement) med Better Energy, som sikrer tilførelse af ny grøn strømproduktion til det danske elnet, når parken forventes at stå færdig ved udgangen af 2024. Selskaberne vil herefter over en tiårig periode aftage 125 GWh om året – eller omkring halvdelen af parkens forventede produktion – hvilket dækker ca. 75 % af strømforbruget til selskabernes mobilnetværk i Danmark og i øvrigt svarer til ca. 78.000 danskeres årlige strømforbrug.

  Projektet bliver bedre gennem tæt lokal inddragelse

  Lokalområdet ved Viuf og Håstrup blev involveret meget tidligt i udviklingsprocessen, både i form af generelle borgermøder og i form af individuelle møder med naboer og lokalrådsrepræsentanter. Målsætning har naturligvis været at imødekomme bekymringer, men samtalerne har i høj grad også handlet om at finde frem til lokale løsninger, der kunne opnå bred opbakning.

  Det førte tidligt til involvering af medborgerforeninger fra Viuf og Håstrup. Formand for Viuf Medborgerforening, Nicolai Asmussen forklarer:

  “Det er en stor forandring af området, så det er vigtigt, at vi får værdi ud af det lokalt. Derfor besluttede vi i både Viuf og Håstrup Medborgerforeninger tidligt, at vi ville gå ind i en konstruktiv dialog, i stedet for at gå på barrikaderne. Der er stadig nogen, der aldrig kommer til at bakke op, men jeg oplever, at den generelle stemning er rigtig positiv, fordi vi får sat vores lokale aftryk på så mange ting.”

  Det har konkret resulteret i, at lokale kræfter har været fødselshjælper på mange af de tiltag, der er endt med at blive centrale i projektet, bl.a. fodgængertunnellen under hovedvejen.

  Kolding og Vejle Kommune på vej i den grønne førertrøje

  Både Kolding og Vejle Kommune er en del af samarbejdet i Triangle Energy Alliance, hvor ambitionen er at sammenbinde aktører på tværs af sektorer og skabe store mængder grønne brændstoffer gennem Power-to-X. Det kræver endnu større mængder ny, grøn og støttefri elektricitet.

  “Klimakrisen betyder, at vi for alvor skal rykke på bæredygtig el produceret på vind og sol. Vi er i Kolding byråd optaget af at gennemføre den grønne omstilling i dialog med vores lokalområder, så projekterne også giver noget tilbage lokalt. Det glæder mig, at processen i Viuf demonstrerer, hvordan den lokale dialog ikke alene kan bidrage med at forebygge de værste knaster i udbygningen, men også med konkrete indspil til, hvordan projekterne kan sikre forbedringer indenfor rekreative muligheder, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, færdselssikkerhed mv.”, siger Knud Erik Langhoff (K), borgmester i Kolding kommune.

  Nøglen til at lykkes, understreger udviklingsdirektør i Better Energy, Esben Billeskov, er lokal forankring:

  “Forudsætningen for udvikling af initiativer og tiltag i solparker, hvor området bliver brugt til flere formål er, at de er opstået og skaber værdi lokalt. Og vi opnår kun grøn omstilling i skala, hvis vi kan sikre lokal opbakning”.

  Om solcelleparkens lokale grønne initiativer

  • Friholdelse af ca. 129 ud af 347 hektar til lokale initiativer
  • Fritlæggelse af ca. 3 km vandløb fra rørsystemer
  • Etablering af ca. 10 km stisystem og løberuter
  • Etablering af fodgængertunnel under hovedvej for at skabe sikker adgangsvej
  • Etablering af ladestation ved Viuf by
  • Etablering af shelters og borde-bænke områder
  • Friholdelse af mere end 30.000 m2 til vådområder – blandt andet nye levesteder til løvfrøen
  • Friholdelse af mere end 641.000 m2 til to grønne korridorer igennem området

  Kontakt:

  Christian Bergmann Mølgaard tlf.: +45 2671 3634 email: cbm@betterenergy.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13690490&publisherId=2354202&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **