PRM / Lancering af CIP Fondens brintinfrastrukturrapport

  Pressemeddelelse fra CIP Fonden

  Danmark står i en helt unik position for at bistå især Nordeuropa med at nedbringe CO2-udledningerne fra den tunge industri, transporten og landbruget de næste årtier. Produktion af grøn brint og de såkaldte Power-to-X-brændsler bliver afgørende og har potentiale til at reducere de globale CO2-emissioner med 1/5 i 2050. Og det kan blive det næste store eksporteventyr for Danmark på linje med vores vindmølleindustri, hvis vi fra start tænker langsigtet og internationalt i opbygningen af markedet.

  Derfor fremlægger CIP Fonden nu sin komplette udrulningsplan for en integreret brintinfrastruktur i Danmark med udlandsforbindelser til kernemarkeder i Tyskland, Belgien og Holland. Skal Danmark bevare den grønne førertrøje og sætte sig på et helt vitalt marked for den grønne omstilling, kræver det handling nu, lyder den klare konklusion fra CIP Fonden.

  “Klimaet kan ikke vente længere, og det er vores generations valg, om Danmark stadig forbliver det grønne foregangsland, vi i årevis har brystet os af at være. Brint kommer til at spille en nøglerolle i Europas grønne omstilling, og i Danmark har vi exceptionelt gode forudsætninger for at producere grøn brint i Nordsøen og Østersøen til konkurrencedygtige priser. Den brint vil vores nabolande stå i kø for at aftage, så med den rette infrastruktur står vi med et grønt eksporteventyr på i størrelsesordenen 100 mia. kr. om året. Det vil give et vigtigt bidrag til at finansiere fremtidens velfærdssanfund. Derfor er det CIP Fondens klare anbefaling, at vi hurtigst muligt får vedtaget de konkrete rørforbindelser og nødvendige rammevilkår,” siger Anders Eldrup, bestyrelsesmedlem i CIP Fonden.

  Danmarkshistoriens største anlægsprojekt

  CIP Fonden lægger op til en infrastruktur baseret på tre ben, der tilsammen sikrer en stabil produktion og energiforsyning: Nordsøen, Energiø Bornholm samt den jyske backbone. Alene i Nordsøen er potentialet for vedvarende energi så stort, at CIP Fonden anbefaler at etablere to dedikerede brint-øer, der, sammen med den statsligt besluttede energiø, kan stå for 65 procent af Danmarks samlede brintproduktion.

  Meget hurtigt vil den danske produktion af brint langt overstige det indenlandske forbrug, og allerede i 2030 vil en etableret brintinfrastruktur i Jylland kunne bidrage med en energieksport på op til 10 mia. kr. om året. Derfor spiller infrastrukturens kobling til udlandet ifølge CIP Fonden en nøglerolle i udbygningen.

  “Udbygningen af Danmarks brintinfrastruktur er et enormt projekt, og det er afgørende, at den kobles til andre lande, der kan aftage vores brint. Med vores udrulningsplan vil der være tale om Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, så det er vigtigt, at dimensioneringen fra start er stor nok til at matche de fremtidige behov – ikke mindst i eksportsammenhæng. Det kræver fleksible rammer i starten, og så er der brug for, at staten påtager sig en del af den risiko, der er ved at investere i kollektiv brintinfrastrukturudbygning med lang tilbagebetalingstid,” siger Charlotte B. Jepsen, ledende partner i CIP Fonden.

  Omkostningerne for en fuld udbygning af en ny brintinfrastruktur i Danmark vil koste i omegnen af 130 mia. kroner over de næste 20 år.

  CIP Fondens anbefalinger til udrulningen af en dansk brintinfrastruktur:

  1. Danmark skal satse på brintmarkedet nu og investere i en sammenhængende infrastruktur
  2. Udbygningen skal fokusere på udlandsforbindelser og offshore-forbindelser, da størstedelen af vores eksport vil komme fra Nordsøen og Østersøen
  3. Den nye brintinfrastruktur skal bygges og dimensioneres til fremtidens behov
  4. Etableringen kræver fleksible rammer i starten og understøttende vilkår fra staten, som påtager sig en del af risikoen
  5. Brintinfrastrukturen skal udbygges i etaper, der kan stå alene og ikke er afhængige af fremtidige beslutninger
  6. Der skal træffes beslutninger om kommende forbindelser og tilrettelægges godkendelsesprocesser nu, så der ikke spildes tid på unødig sagsbehandling

  CIP Fondens helhedsplan for en brintinfrastruktur i Danmark er blevet til på baggrund af et omfattende fagligt analysearbejde og kortlægning af den nødvendige regulering. Planen anviser omkostninger og etaper for en konkret implementering, så udbygningen af den fornødne brintinfrastruktur i det danske energisystem sker omkostningseffektivt og kommer hele samfundet til gavn.

  Læs hele rapporten og se en film om projektet her

  Kontakt:

  Pressehenvendelser rettes til bestyrelsesmedlem i CIP Fonden, Anders Eldrup
  Telefon: 29 88 47 77
  Mail: eldrupa@gmail.com
  Eller til ledende partner i CIP Fonden, Charlotte B. Jepsen
  Telefon: 41 93 31 98
  Mail: cje@cipfonden.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13690639&publisherId=13561534&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **