PRM / Nyt tilbud skal give bedre vilkår til børn med særlige behov

  Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

  Om få måneder kan børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser flytte ind i tilbuddet “Kraghaven”. Her kan de nogle dage om ugen være sammen med andre børn i helt særlige rammer, der passer til deres udfordringer og behov.

  Socialudvalget besluttede på sit møde onsdag at lave et nyt og udvidet tilbud til familier med børn, der har psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Det er en investering i børnene og familierne, siger Britta Lange, der er formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune.

  “Vi skal give alle børn og familier de bedst mulige rammer for, at de kan trives. Når man har et barn med svær psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så har man behov for hjælp og støtte på flere måder, og her vil det nye tilbud være et kæmpe løft. Både for børnene og for forældrene. Tilbuddet har stået på både vores og forældrenes ønskeliste længe, og derfor er jeg glad for, at vi trods en presset økonomi også beslutter os for at investere i vores børn og familier,” siger Britta Lange.

  Børnefællesskaber i alle aldre
  I dag har Guldborgsund Kommune et mindre aflastningstilbud til målgruppen. Tilbuddet benytter Børnehuset Solsikkens lokaler på Ejegodvej i Nykøbing. Solsikkens rammer er lavet til børn i aldersgruppen 0-6 år og er derfor ikke egnet til de lidt ældre børn. Desuden er rammerne heller ikke lavet til et døgntilbud. I dag kan aflastningen under Solsikken have børn op til 12 år, mens det nye tilbud kan have børn i alderen 0-15 år med mulighed for udvidelse til børn helt op til 18 år.

  Derfor ser Anne Dorthe Hansen, kommende afdelingsleder for Kraghaven, også frem til bedre faciliteter. For fremadrettet kan fritiden og weekenden tilrettelægges bedre, og børnenes værelser kan få et mere personligt præg.

  “Vores børn har svært ved at have en aktiv fritid i hverdagen på grund af deres funktionsnedsættelser. Når de er hos os, er de i børnefællesskaber, som de ellers ikke er en del af, for vi kan tilbyde dem nogle aktiviteter, som forældrene af gode grunde har svært ved. For forældrene betyder det, at de kan aflevere børnene i et trygt miljø, hvor der er faglige kompetente medarbejdere, og hvor vi har et godt samarbejde med forældrene,” siger Anne Dorthe Hansen.

  Bredt politisk samarbejde
  Kraghaven flytter ind i Kraghave Bodels lokaler på Kraghave Gaabensevej, der i dag er et døgn- og uddannelsestilbud for unge. Kraghave Bodel omlægges for til gengæld at målrette indsatsen bedre efter de unges behov.Hidtil har aflastningstilbuddet under Solsikken rent fagligt hørt til i Center for Børn & Læring og under Børn og Skoleudvalget. Med omlægningen flytter det over til Center for Trivsel og Social Indsats og ind under Socialudvalgets område. Børnehuset Solsikken vil fortsat høre til i Børn & Læring under Børn og Skoleudvalget.

  Ifølge Jesper Blomberg, der er formand for Børn og Skoleudvalget, er beslutningen om at skille Solsikken og aflastningstilbuddet ad også et resultat af det gode samarbejde på tværs af de politiske udvalg og beslutningen understøttes af Børn og Skoleudvalgets besøgsrunde og dialog med Solsikken.

  “Vi er i byrådet helt enige om, at vi skal være bedre til at se på tværs af vores fagområder rent politisk, så vores beslutninger hænger sammen for borgerne og ikke bliver for snæversynede rent politisk. Det er det her et rigtig godt eksempel på,” siger Jesper Blomberg.

  Kraghaven forventes at kunne åbne til juni. I forbindelse med etableringen af tilbuddet bliver der lavet nye udearealer, der passer til målgruppen, ligesom indearealerne opdeles efter aldersgrupper.

  Kontakt:

  Britta Lange tlf.: 25181829 email: bybl@guldborgsund.dk

  Formand for Børn og Skoleudvalget Jesper Blomberg tlf.: 40 19 44 90 email: byjb@guldborgsund.dk

  Presse- og kommunikationskonsulent Johanne Duus Hornemann tlf.: 2518 2335 email: jdh@guldborgsund.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-tilbud-skal-give-bedre-vilkar-til-born-med-saerlige-behov?releaseId=13675183

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **