PRM / Vi gør Aarup klar til en grønnere fremtid

  Pressemeddelelse fra Assens Forsyning

  Vil påvirke trafik og adgangsforhold
  Gravearbejdet i Aarup og omegn forventes i perioder at påvirke trafik og adgangsforhold lokalt. Derfor vil Assens Kommune, Assens Fjernvarme og Assens Forsyning løbende koordinere grave- og asfaltarbejde således, at det er til mindst mulig gene for alle i hele anlægsperioden.

  Tjek postkassen i uge 12
  Assens Kommune, Assens Fjernvarme og Assens Forsyning lægger vægt på borgernær kommunikation. Her i uge 12 udsendes et første generelt orienteringsbrev fra Assens Forsyning til alle ejendomme i Aarup og omegn, som er omfattet af separatkloakeringen. Der udsendes opfølgende brev med information om praktik samt pligter og rettigheder 6-12 måneder før gravearbejdet indledes.

  Opdateret hjemmeside og skurvognsmøder
  I forbindelse med projektet i Aarup og omegn har Assens Forsynings lagt vejledninger, oversigtskort og aktuel projektstatus for projektet på www.assensforsyning.dk. Interesserede borgere vil også kunne deltage i skurvognsmøder, der løbende holdes lokalt i områder hvor der skal graves. Her kan de få en kop kaffe og få en snak med repræsentanter fra Assens Forsyning og entreprenøren om projektet, og det vil være muligt at stille spørgsmål om kloakforholdene på netop deres ejendom.

  Gravearbejdet forventes afsluttet i 2028
  Gravearbejdet tyvstarter med anlæg af regnvandsbassin sydvest for Aarup efter sommeren 2023 og i starten af 2024 begynder selve adskillelsen af regn- og spildevand. Det vil ske i fire etaper af 18-24 måneders varighed. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2028 og fra 2030 vil spildevandet fra Aarup også bidrage til produktionen af biogas og efterfølgende produktion af el og varme på det det nye centrale renseanlæg i Assens.

  Forbedret infrastruktur i Aarup by
  I forbindelse med de to store graveprojekter i Aarup og omegn (fjernvarme og kloak) benyttes lejligheden til at lægge ny asfalt og forbedre infrastrukturen i Aarup by. De steder, hvor der skal asfalteres midlertidigt mellem to gravearbejder, bliver der lagt en billigere asfalt indtil gravearbejdet er færdigt, og der kan etableres en endelig asfaltbelægning med stor slidstyrke og kørekvalitet.

  Besøg www.assensforsyning.dk og find flere informationer om projektet i Aarup og omegn.

  Kontakt:

  Christian Malling email: chm@assensforsyning.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vi-gor-aarup-klar-til-en-gronnere-fremtid?releaseId=13674871

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **