PRM / Investering på 11 millioner skal gøre det mere attraktivt at bo i Varde Kommune

  Pressemeddelelse fra Varde Kommune

  UDVIKLING

  Forligspartierne fra efterårets budgetforhandlinger i Varde Kommune har netop uddelt midler fra Byrådets særlige pulje, Byrådsgrundlagspuljen.

  Puljen blev skabt i 2022 og uddeles til indsatser, der understøtter Byrådets ambitioner frem mod 2025.

  Puljen er uddelt til 11 forskellige indsatser, og der har i tildelingen især været fokus på byområder og fællesskaber, så det også i fremtiden er attraktivt at bo og arbejde i Varde Kommune. Det afspejler sig blandt andet i indsatserne “Masterplan Alslev”, “Engdraget” og “Lærlingelandsbyen”.

  “Masterplan Alslev” tildeles 1.250.000 kroner til at udarbejde en helhedsplan for Alslev by, der skal afdække behovet for kommunale investeringer samt mulighederne for et nyt trinbræt og andre infrastrukturelle potentialer.

  “Engdraget” modtager 1.200.000 kroner til byudviklings- og boligprojektet omkring Vadehavspladsen, Handelsskolegrunden og Engdraget i Varde.

  “Lærlingelandsbyen” får 1.500.00 kroner til at udvikle et koncept, der skal skabe et bofællesskab og ungemiljø for unge på erhvervsuddannelser og tiltrække lærlinge fra flere faggrupper til at bo og uddanne sig i Varde Kommune.

  Læs uddybbende beskrivelser af alle 11 projekter her: Byrådsgrundlagspulje Varde Kommune

  Citater

  Mads Sørensen, borgmester (V) i Varde Kommune (tlf.: 21 26 81 53)

  “Med uddelingen af Byrådsgrundladspuljen fastholder vi fokus på den gode hverdag, der er mulighed for at skabe sig i vores kommune. Vi understøtter den lokale udvikling, sikrer flere boliger, bakker op om de lokale ildsjæle, fastholder den grønne dagsorden og skaber nye muligheder for unge, så det bliver endnu mere attraktivt at bo og arbejde i Varde Kommune.”

  Peter Nielsen, gruppeformand for Venstre (tlf.: 51 90 37 25):

  “At gøre byrådsgrundlaget levende med midler og tiltag er meget vigtigt for Venstre. Det spiller sammen med det, Venstre gik til valg på i november 2021: Regionens bedste bosætningskommune, Danmarks lærlingehovedstad, mere grøn omstilling og den lokale frivillighed er blot eksempler herpå.

  Søren Laulund, gruppeformand for Socialdemokratiet (tlf.: 28 71 34 13):

  “Vi er glade for det langsigtede fokus på den grønne omstilling, bosætning og kvalificeret arbejdskraft. Skal enkelte elementer tildeles en rød rose, så må det være Lærlingelandsbyen, Tiny Houses og understøtningen af frivillighed og biodiversitet. Udviklingen af Alslev og Varde by er væsentlig i forhold til det beskæftigelsesboom, der må forventes i og omkring Esbjerg. Det skal vi kunne understøtte med attraktive boliger.”

  Steen Holm Iversen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti (tlf.: 23 24 68 64):

  “I Det Konservative Folkeparti er vi særligt glade for, at vi med puljen kan realisere en aktiv bosætningskampagne, at vi får sat ekstra skub i den grønne omstilling og får igangsat en ny forundersøgelse på vestkystvejens forlængelse. Endelig hilser vi det velkommen, at vi med puljen giver en hånd til de mange frivillige ildsjæle, der hver dag knokler for at skabe en bedre hverdag.”

  Anja Karlsson, gruppeformand for Nye Borgerlige (tlf.: 20 41 87 97):

  “Jeg er meget glad for, at vi med denne byrådsgrundlagspulje sætter ekstra fokus på bosætning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Her ser jeg især lærlingelandsbyen som et spændende koncept. Desuden glæder det mig, at vi kan give børnefamilier et friere valg ved at forbedre vores tilbud om hjemmepasning.”

  Tine Toft, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti (tlf.: 21 15 25 14):

  “Hos SF er vi meget tilfredse med, at vi i forligspartierne også er nået til enighed om, hvordan vi vil understøtte byrådsgrundlaget med den afsatte investeringspulje. Jeg ser en klar rød tråd fra byrådsgrundlaget til de investeringer, vi har valgt, og jeg ser frem til at få investeringspuljen ud at arbejde. Særligt er jeg glad for, at vi har fået den grønne tråd med i investeringerne, og at vi kan give en hånd til ildsjælene.”

  Inger Marie Kristensen, gruppeformand for Kristendemokraterne (tlf.: 20 41 78 41):

  “I KD er vi særligt tilfredse med, at det er lykkes at forbedre vores tilbud om hjemmepasning. Det sikrer børnefamilierne et friere valg. Samtidig synes vi, at det er godt, at der afsættes midler til branding blandt vores tyske turister, så flere forhåbentlig rykker til vores kommune for at bo og arbejde. Endelig er vi glade for puljen til klima, energiomsætning og biodiversitet.”

  Fakta

  • Indsatserne modtager midler for i alt 10.850.000 kroner.
  • Byrådsgrundlaget 2022-2025 kan findes via dette link: Byrådsgrundlag 2022-2025

  Kontakt:

  Kommunikationschef i Varde Kommune Søren Toksvig Jensen tlf.: 61 63 98 01 email: srej@varde.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/investering-pa-11-millioner-skal-gore-det-mere-attraktivt-at-bo-i-varde-kommune?releaseId=13673937

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **