PRM / 200 mennesker drøfter hjælp til et liv med synshandicap

  Pressemeddelelse fra Dansk Blindesamfund

  Udfordringerne er mange, men hvordan kan man sikre en meningsfuld hverdag og tilværelse, hvor blinde og stærkt svagsynede kan deltage aktivt i samfundet. Det er det centrale tema, når Dansk Blindesamfund fredag den 10 marts klokken 9 til 15 holder konferencen Vejen Frem om rehabilitering for mennesker med synshandicap. Konferencen finder sted på Fuglsangcentret i Fredericia.

  Konferencen tager udgangspunkt i Hvidbogen om rehabilitering, som er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark. Anbefalingerne i hvidbogen går blandt andet på, at der skal tages udgangspunkt i den enkelte persons behov og ressourcer, og at den faglige kvalitet skal styrkes gennem forskning, viden og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer.

  – Hvidbogen om rehabilitering bør blive grundlaget for forpligtende kvalitetsstandarder i hele landet. Det er nemlig nøglen til at skabe de bedste forudsætninger for aktiv livsførelse for det enkelte menneske, der har oplevet en markant livsforandring, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

  I løbet af dagen vil der være oplæg af repræsentanter fra blandt andet Tænketanken for implementering af Hvidbog om Rehabilitering, Aalborg Universitet, Institut for Blinde og Svagsynede og kommunikationscentret i Esbjerg.

  Sidst på dagens program fra klokken 13.45 til 14.30 er der debat om rehabilitering – nu og i fremtiden, hvor landsformanden i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, er ordstyrer i en samtale mellem næstformand i Senior- og Socialudvalget i Fredericia Kommune Kirsten Hassing Nielsen (C) og næstformand i Dansk Blindesamfund Diana Stentoft

  – Vi skal diskutere de mange udfordringer, som synshandicappede står over for. Jeg glæder mig til at høre nogle bud på løsninger, der kan forandre forholdene for synshandicappede i en positiv retning, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

  Konferencen Vejen Frem finder sted på Dansk Blindesamfunds kursuscenter, Fuglsangcentret. Indtil videre er der flere end 185 tilmeldte – heriblandt mange fagfolk inden for synshandicapområdet. Over 100 deltager fysisk, mens den øvrige del følger med i konferencen på Zoom.

  Kontakt:

  Pressekonsulent Jesper Vedel Møller: 4414 1506 / jesper.vedel.moeller@blind.dk  FAKTA om Hvidbogen om Rehabiliterings fem anbefalinger:

  * Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering

  * Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder sårbare grupper, børn og pårørende

  * Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer

  * Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder

  * Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres.

  Kilde: Hvidbog om Rehabilitering.

  Kontakt:

  Pressekonsulent Jesper Vedel Møller tlf.: 44141506 email: jvm@blind.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/200-mennesker-drofter-hjaelp-til-et-liv-med-synshandicap?releaseId=13673260

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **