PRM / Forlig om Slagteoverenskomsten

  Pressemeddelelse fra DI – Dansk Industri

  DI og Fødevareforbundet NNF har i eftermiddag forhandlet en fornyelse af Slagteoverenskomsten hjem. Slagteoverenskomsten er en af de store overenskomster på normallønsområdet, og den har traditionelt voldt problemer at forhandle på plads.

  – Jeg er tilfreds med at kunne underskrive en aftale i dag. Begge parter har i de hårde forhandlinger vist ansvarlighed og fleksibilitet ved at få et solidt, men fornyende forlig på plads, siger vicedirektør og forhandlingsleder for DI Niels Grøn.

  Aftalen er omkostningsmæssigt ligger sig op af de øvrige indgåede forlig. Hovedelementerne i aftalen er følgende: Forbedring af akkordlønsystemet. Ændrede regler om opsigelse under sygdom. Løft af uddannelsesområdet.

  – Aftalen er ret omkostningstung for virksomhederne. Men til gengæld er det medvirkende til at fastholde virksomhedernes konkurrencekraft, at aftalens lønstigninger placeres i overenskomstens akkordsystem. Det er jeg tilfreds med, for i et meget vanskeligt marked har det været et stort ønske fra virksomhedernes side igennem en årrække, siger Niels Grøn.

  Parterne er således blevet enige om at udmønte hele normallønsstigningen på akkordbasistallet, så akkordsystemet fortsat vil være attraktivt og effektivt for medarbejdere og virksomheder.

  Der er endvidere givet bedre vilkår for uddannelse i ansættelsesforholdet. Det gælder øget dækning af løntab ved selvvalgt uddannelse på 100 % af lønnen, en forøgelse af løn under pålagt uddannelse og en lettere adgang til at gå fra ufaglært til faglært.

  Derudover er lærlinges løn hævet, så det er mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse på slagterområdet.

  – Begge parter havde et mål om et løft i lærlinges forhold og samtidig styrke rammerne for efteruddannelse. Det har vi også fundet fælles løsninger på, så begge dele kan blive styrket fremover, siger Niels Grøn.

  Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

  Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

  Følg os på:
  Kontakt:

  Pressekoordinator Lars Bøgeskov, 22363138, larb@di.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/forlig-om-slagteoverenskomsten?releaseId=13673267

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **