PRM / Danske eliteatleter trives og har et sundt hverdagsliv

  Pressemeddelelse fra Team Danmark

  Team Danmark har i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut gennemført en undersøgelse af, hvordan Team Danmark-støttede eliteatleter trives, og hvordan de har det i deres respektive træningsmiljøer og i deres hverdagsliv. Undersøgelsen er den anden af sin art og viser ligesom den første trivselsundersøgelse fra 2021 overordnet set en høj grad af trivsel og tilfredshed.

  “Jeg er meget glad for, at atleterne overordnet set trives og har det godt både i deres sport og i hverdagslivet generelt. Resultaterne af trivselsundersøgelsen hjælper os samtidig til at blive endnu skarpere på, hvor der er nogle ting, vi skal arbejde med. Vi må aldrig gå på kompromis med atleternes trivsel. Atleter, der trives og har en velfungerende hverdag, har også de bedste forudsætninger for at præstere sportsligt,” siger Lars Balle Christensen, der er sportsdirektør i Team Danmark.

  Færre oplever grænseoverskridende adfærd

  Færre atleter oplevede grænseoverskridende adfærd i 2022 (17%) sammenlignet med 2021 (22%), og langt de fleste af de atleter, der har oplevet grænseoverskridende adfærd, svarer i undersøgelsen, at det er noget, de oplever sjældnere end månedligt.

  “Det er positivt, at færre atleter oplever grænseoverskridende adfærd. Men tallet er stadig højt, og det er en problemstilling, vi skal blive ved med at italesætte og arbejde med. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er flyttet noget i adfærdskulturen ude i elitemiljøerne, og den udvikling skal vi fastholde. Eliteidrætten er per definition grænsesøgende, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi kontinuerligt har fokus på, at grænser ikke overskrides. Det gælder den retning og kultur, som trænere og ledere er med til at udstikke, og det gælder også den almindelige omgang imellem atleterne i elitemiljøerne,” siger Lars Balle Christensen.

  Ifølge undersøgelsen er det særligt atleterne imellem, at der opleves grænseoverskridende adfærd. Oplevelserne har hovedsageligt karakter af mobning og nedladende kommentarer. Kun få svarer, at de oplever grænseoverskridende adfærd fra trænere og ledere eller øvrige personer i staben omkring dem.

  Atleter føler sig trygge i deres træningsmiljøer

  Trænerne er en nøglefigur for både atleternes muligheder for at nå højeste internationale niveau og for at sætte rammerne for et bæredygtigt og sundt træningsmiljø. Det er en opgave, som undersøgelsen dokumenterer, at de løser flot.

  Undersøgelsen viser, at atleterne oplever gode relationer til deres trænere og ledere og er tilfredse med deres respektive træningsmiljøer.

  “Undersøgelsen tegner et generelt billede af, at danske eliteatleter har et sundt og godt hverdagsliv og er trygge og tilfredse i deres træningsmiljøer. Sådan skal det selvfølgelig også være. Og selvom den høje grad af trivsel er rigtig positiv, så så vi jo helst, at den var endnu højere. Trivselsundersøgelsen har til formål at tegne et generelt billede, og på baggrund af det skal vi i samarbejde med forbundene adressere de områder, hvor der er nogle opmærksomhedspunkter,” siger Lars Balle Christensen.

  Fakta om Team Danmarks trivselsundersøgelse

  Trivselsundersøgelsen er udført af IDAN i samarbejde med Team Danmark fra 4. november til 31. december 2022. Undersøgelsen omfatter et spørgeskema udsendt til samtlige 1.222 atleter, der er omfattet af Team Danmarks støttekoncept. 52 pct. af atleterne har besvaret spørgeskemaet, hvilket er på niveau med undersøgelsen fra 2021.

  Trivselsundersøgelsen er udviklet og designes med henblik på at vurdere atleternes overordnede mentale trivselsniveau, så Team Danmark kan arbejde videre med at håndtere de identificerede problemstillinger.

  Kontakt:

  Sportsdirektør i Team Danmark Lars Balle Christensen email: lbch@teamdanmark.dk

  Kommunikationschef Christian Blomgreen tlf.: 26830724 email: chbl@teamdanmark.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danske-eliteatleter-trives-og-har-et-sundt-hverdagsliv?releaseId=13672922

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **