PRM / Ordnede forhold for tolke på vej i København

  Pressemeddelelse fra HK Hovedstaden

  Borgerrepræsentationen vedtog på sit møde 2. februar, at Københavns Kommune i sit kommende udbud på tolkeområdet anvender en tilrettet arbejdsklausul og indfører et krav til leverandører om minimumsbetalingssatser for tolke.

  Ud over en løn tolkene kan leve af, forpligter kommunen også leverandøren til, at tolken skal have løn i transporttiden.

  Beslutningen glæder i HK Service Hovedstaden, som gennem flere år har forsøgt at skabe ordnede forhold for de mange tolke, som er medlemmer i fagforeningen.

  – Det er et vigtigt signal, landets største kommune sender med sin beslutning. Det er helt afgørende, at tolkene får ordentligt løn for arbejdet. Og det er vigtigt, at vi nu får sat streg under, at køretid er lønnet arbejdstid, fastslår formand for HK Service Hovedstaden René Knudsen.

  Beslutningen i Borgerrepræsentationen understreger nu, hvor haltende den offentlige tolkeservice hidtil har været. Det fremgår nemlig af beslutningen, at “de tolkeydelser, som Københavns Kommune (KK) modtager, ofte er svingende i forhold til stabilitet og kvalitet. Det gælder både i relation til tolkenes sproglige kompetencer, men også i forhold til de tolkeetiske principper, som er nødvendige at kende, når man udfører tolkeopgaver for det offentlige.”

  – HK Service Hovedstaden har stædigt fastholdt kravet om at etablere en kvalitetssikring af tolkes arbejde og også understreget vores ønske om en national tolkeuddannelse. Vi glæder os selvfølgelig derfor over, at vi og Københavns Kommune nu med den nylige beslutning i Borgerrepræsentationen trækker på samme hammel i tolkebranchen, siger René Knudsen.

  Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune peger samtidigt på, at “det er en generel udfordring på tolkeområdet, at der ikke findes en landsdækkende overenskomst indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, der fastlægger et fair niveau for løn- og arbejdsvilkår.”

  De nye regler i Københavns Kommune gælder fra og med det tolkeudbud, som netop er sat i gang med Borgerrepræsentationens beslutning 2. februar.

  Kontakt:

  Formand René Knudsen email: rene.knudsen@hk.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ordnede-forhold-for-tolke-pa-vej-i-kobenhavn?releaseId=13670226

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **