PRM / Kommunen og de almene boligselskaber står sammen om at hjælpe ukrainske flygtninge

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af året sendte millioner af ukrainere på flugt, er omkring 185 ukrainere kommet til Furesø. En del er efterfølgende rejst tilbage, og lige nu opholder 115 ukrainske borgere sig i kommunen.

  Selvom antallet af flygtninge, der er kommet til Danmark, indtil videre er lavere end forventet, stiller det store krav til at kommunen finder egnede boliger til kommunens nye borgere. Derfor har Furesø Kommune og Furesøs almene boligselskaber nu indgået en aftale, som skal sikre boliger til de ukrainske flygtninge.

  Borgmester Ole Bondo Christensen (A) er glad for aftalen:

  "Den vidner om det store engagement, der findes overalt i kommunen. Vi har siden krigens begyndelse oplevet en meget stor interesse og velvillighed fra virksomheder, borgere og foreninger, som ønsker at hjælpe de nye ukrainske furesøborgere. Aftalen understreger blot, at vi står sammen og løfter i flok i Furesø - så stor tak til de almene boligselskaber".

  Boligforhold vigtige for integrationen

  Aftalen indebærer, at boligselskaberne efter henvendelse fra kommunen stiller ledige familieboliger til rådighed for ukrainske flygtninge. Det er kommunens vurdering, at der foreløbigt vil være behov for ca. 30 boliger i varierende størrelse.

  "Vi står over for en stor opgave i forhold til at sikre en vellykket integration af de nye furesøborgere. Nu kan vi tilbyde de ukrainske flygtninge gode boligforhold, og det er afgørende for integrationen.

  Aftalen betyder, at vi kan rette fokus mod, at de nye furesøborgere kommer i arbejde, lærer dansk og i det hele taget bliver en del af Furesøs mange fællesskaber", tilføjer Ole Bondo Christensen.

  Boligplaceringen af flygtningene sker efter en fordelingsnøgle, som er baseret på de enkelte boligafdelingers størrelse.

  Aftalen er gældende i en midlertidig periode på 6 måneder fra den 1. oktober 2022 med mulighed for en forlængelse.

  Boligorganisationerne, som er med i aftalen:

  • Furesø Boligselskab v/KAB
  • Værløse Almennyttige Boligselskab v/DAB
  • Boligselskabet Farumsødal v/DOMEA.DK
  • Hareskov-Værløse Andelsboligforening v/Boligkontoret Danmark
  • Lejerbo, Farum v/Lejerbo
  • Borgerbo, Værløse v/Advokat Ulrik Møller
  • AAB, afd. 088 Fuglsangpark og 097 Regimentsparken II v/AAB

  Kontakt:

  Ole Bondo Christensen (A) email: borgmester@furesoe.dk

  By- og kulturdirektør Claus Torp email: clt1@furesoe.dk

  Boligkoordinator Don Krusager tlf.: 7235 5465 email: dokr@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kommunen-og-de-almene-boligselskaber-star-sammen-om-at-hjaelpe-ukrainske-flygtninge?releaseId=13654882

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **