PRM / Nye tal for stressramte unge er chokerende høje

  Pressemeddelelse fra Psykiatrifonden

  Trods politiske hjælpepakker til bedre trivsel blandt unge er antallet af alvorligt stressramte unge alarmerende højt.

  Blandt de 15-30 årige er det 28 %, som har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller ligefrem har været sygemeldt fra deres uddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Ungetrivselsrådet, som er et netværk af 18 forskellige organisationer, der på landsplan arbejder med unge. Undersøgelsen omfatter hele landet, og 1.870 unge har deltaget i undersøgelsen.

  Overgår vores værste anelser
  "Det er et så højt tal, at det overgår vores værste anelser om, hvor pressede og stressede unge i dag føler sig. Vi ved godt, unge er pressede over at skulle fuldføre deres studier hurtigt, og at der hviler et tungt karakterpres, men at en fjerdedel af de unge balancerer på randen af sygdom eller bliver sygemeldt fra studierne - det er helt vildt," siger Julie Lindmann, forperson for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), som er en af organisationerne i Ungetrivselsrådet, og som repræsenterer ca. 160.000 studerende.

  Den nye undersøgelse, som præsenteres på en konference i dag, viser, at problemerne med stress og sygemeldinger fra studierne faktisk er størst blandt de ældre unge og studerende. Blandt de unge, som er 27 år eller ældre, er det hele 41 %, som har været sygemeldt fra deres uddannelse på grund af stress, viser de nye tal. Flere unge kvinder (33 %) end unge mænd (19 %) vælger at opsøge læge eller droppe ud af studierne på grund af alvorlig stress.

  Unges mistrivsel er ikke løst med hjælpepakker og quick-fix
  Undersøgelsen kommer på baggrund af en lang periode med fokus på unges trivsel som følge af de langvarige corona-nedlukninger på uddannelsesinstitutionerne. Her valgte Folketinget af flere omgange at afsætte særlige hjælpepakker til unge, som gav flere penge til trivsel på uddannelserne.

  "Undersøgelsen viser, at de alvorlige problemer med unges mistrivsel og stress overhovedet ikke er løst med et politisk quick-fix med flere penge. Det bliver et langt, sejt træk af få taget fat om problemerne, når så mange unge fortæller om så dominerende følger af stress," siger Julie Lindmann.

  Den fulde undersøgelse præsenteres i dag onsdag den 8. juni på en ungekonference i DGI-Byen i København med keynote speaker Emma Holten, hvor unge sætter fokus på pres og stress og efterfølgende debatterer løsningsforslag med politiske ordførere. Fokus for dagen er løsninger på udfordringerne - hvad skal der til for at vende udviklingen og få flere unge til at trives. Ungekonferencen er kun for unge i alderen 15-30 år.

  "Vi skal have unge på banen. For det er tid til handling," siger Julie Lindmann, forperson i Danske Studerendes Fællesråd.

  Øvrige tal fra Ungetrivselsrådet undersøgelse blandt unge

  • 53 % af de unge er helt eller overvejende enige i, at de kun er gode nok, hvis de får topkarakterer på deres uddannelse.

  • 47 % føler i meget høj eller i høj grad, at deres uddannelse presser eller stresser dem til daglig. 20 % føler, at de i mindre grad eller slet ikke kan klare det, der bliver forventet af dem på deres uddannelse.

  • 37 % svarer, at de i meget høj eller i høj grad føler sig presset til at komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.

  • 54 % har det sidste halve år følt sig stressede hele tiden eller det meste af tiden.

  • 41 % af de unge har oplevet stresssymptomer i løbet af det sidste halve år. 28 % har på grund af stress besøgt læge eller været sygemeldt fra deres uddannelse.

  • 24 % føler i mindre grad eller slet ikke, at de har nogen at snakke med, hvis de føler sig stressede eller pressede. 43 % oplever i mindre grad eller slet ikke, at de har nem adgang til professionel hjælp.

  Information om undersøgelsen

  Undersøgelsen er lavet blandt 1.870 unge fra hele landet, dog med en overvægt af besvarelser fra unge, der bor i Syddanmark (32 pct.) og Hovedstaden (27 pct.). Der er også en overvægt af unge kvinder (69 pct.) og af 15-20-årige (72 pct.) blandt besvarelserne. Alle tre kønskategorier (mænd, kvinder og nonbinære) er inkluderet i analyserne af køn, på trods af at der kun er 42 besvarelser (2 pct.) fra nonbinære unge.

  Ungetrivselsrådet er et netværk oprettet i 2020 og består af følgende organisationer:

  Psykiatrifonden
  Det Sociale Netværk / Headspace Danmark
  Ventilen
  Børns Vilkår
  Danske Handicaporganisationer
  Erhvervsskolernes Elevorganisation
  Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
  Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
  Lærerstuderendes Landskreds
  Studenterforum UC
  Danske Studerendes Fællesråd
  Sammenslutningen Af Unge Med Handicap
  Pædagogstuderendes Landssammenslutning
  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
  SIND Ungdom
  Dansk Ungdoms Fællesråd
  Studenterhuset ved Københavns Universitet
  SocialSpace

  Kontakt:

  For yderligere oplysninger, kontakt:
  Julie Lindmann, forperson, Danske Studerendes Fællesråd: Tlf. 28 19 45 00.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nye-tal-for-stressramte-unge-er-chokerende-hoje?releaseId=13652698

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **