PRM / København afslører lønsnyd for rekordhøjt millionbeløb hos transportvirksomheder

  Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

  Levering af dagligvarer til udsatte borgere, flytning af kontormøbler og taxakørsel af børn og unge til specialtilbud. Det er nogle af de områder, hvor kommunens indsatsteam mod social dumping sidste år har holdt et ekstra skarpt øje med kommunens leverandører af transport. Tidligere har kommunens kontroller primært været målrettet bygge- og anlægsbranchen samt rengøringsområdet.

  Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at tallene sætter en tyk streg under, at indsatsatsen mod social dumping fortsat er nødvendig:

  “Social ansvarlighed er afgørende for mig. Som kommune vil vi sikre ordentlige arbejdsforhold for alle, og vi vil modarbejde social dumping. Alle medarbejdere, der leverer til Københavns Kommune, skal have tryghed for at vi lever op til reglerne på det danske arbejdsmarked. Jeg er derfor glad for, at vores kontroller sikrer en rekordhøj efterbetaling til de medarbejdere, som er blevet snydt. Det viser, at vores indsats er både effektiv og nødvendig – og sender et klart signal”, siger Sophie Hæstorp Andersen (S) .

  Den styrkede kontrolindsats på transportområdet har ført til afsløringer af snyd med løn eller arbejdstid i 121 ud af 122 såkaldte dokumentkontroller, hvor indsatsteamet på baggrund af en konkret mistanke kræver, at leverandøren dokumenterer en medarbejders lønudbetalinger og arbejdstider.

  Taxiområdet er et af de områder, hvor har indsatsteamet har fundet overtrædelser i mere end ni ud af ti dokumentkontroller, men virksomhederne været samarbejdsvillige og indgået i en konstruktiv dialog med kommunen. Medarbejderne er blevet efterbetalt, og der er fremlagt planer for at oprette egenkontrol i mange af virksomhederne. Anderledes forholdt det sig i en sag om en vareleverandør, hvor kommunen tidligere på året ophævede samarbejdet på grund af social dumping. Her har indsatsteamet stillet krav om efterbetaling på 4.264.804,64 kroner fordelt på 72 medarbejdere.

  Samtidig er leverandøren blevet tildelt dagbøder siden oktober 2021, da virksomheden ikke har fremvist timesedler og anden løndokumentation for de ansatte til trods for gentagne opfordringer fra kommunen. Dagbøderne tilfalder Københavns Kommune som en reduktion af vederlaget på den pågældende kontrakt. Herudover har kommunen tilbageholdt et beløb tilsvarende den manglende løn, som sikkerhed for, at de berørte medarbejdere bliver efterbetalt den løn, som de har krav på.

  Fakta

  • 2021 gennemførte indsatsteamet i alt 613 kontroller – bl.a. screeningsbesøg og dokumentkontroller – på tværs af brancher, herunder transport, bygge og anlæg samt rengøring.
  • Heraf var de 340 dokumentkontroller, som foretages på baggrund af en konkret mistanke, hvor der blev fundet overtrædelser i 63 procent af sagerne.
  • Dokumentkontrollerne fordelte sig på forskellige brancher:
   • Bygge og Anlæg: 184 dokumentkontroller
   • Transport: 122 dokumentkontroller
   • Rengøring: 18 dokumentkontroller
   • Industri og lager: Otte dokumentkontroller
   • Vagtvirksomhed: Syv dokumentkontroller
  • Københavns Kommune har samlet set på tværs af alle brancher krævet efterbetaling til berørte medarbejdere på 4.754.926,67 kr. i sager, som er påbegyndt i 2021. I 2020 var kravet om efterbetaling på 1.750.244 kr. i sager, som er påbegyndt i 2020, mens kravet om efterbetaling i 2019 lød på 1.458.822 kr.
  • Den største enkeltsag i 2021 er med afstand en vareleverandør, som er blevet mødt med et efterbetalingskrav på 4.264.804,64 kr. Det største enkelte efterbetalingskrav til en medarbejder var på hele 322.174,18 kr.
  • Når indsatsteamet finder tegn på social dumping, vil kommunen først gå i dialog med arbejdsgiveren og give mulighed for at bringe orden i forholdene. Sker det ikke, kan kommunen kræve, at der betales en bod. I sidste ende kan kommunen ophæve kontrakten.

  Kontakt:

  Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressekonsulent Rasmus Meldgaard, 20 57 3862

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kobenhavn-afslorer-lonsnyd-for-rekordhojt-millionbelob-hos-transportvirksomheder?releaseId=13651930

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **