PRM / MDUNDO.COM Kvartalsmeddelelse: Mdundo når 17 mio. aktive brugere og opjusterer forventet antal månedlige aktive brugere for året

  Pressemeddelelse fra Mdundo.com A/S

  Selskabet offentliggør hermed kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2021/22, og indholdet vil blive præsenteret af CEO Martin Nielsen på et webinar d. 4. maj kl. 15.00 CET. Link til tilmelding findes her: https://kapitalpartner.dk/arrangementer/
  Highlights:
  • 140% vækst i månedlige aktive brugere fra tredje kvartal 2021 (7,1 mio.) til udgangen af tredje kvartal 2022 (17 mio.). Største land målt på antal månedlige aktive brugere var Nigeria med +4,5 mio., efterfulgt af Kenya, Sydafrika og Tanzani.
  • Den stærke vækst er fokuseret omkring Mdundos hovedmarkeder og i Nigeria, Kenya og Sydafrika er antallet af månedlige aktive brugere vokset med over 300% fra tredje kvartal 2021 til tredje kvartal 2022.
  • I løbet af tredje kvartal gennemførte Selskabet initiale test med fodbold og religiøst content på mdundo.com og opnåede positive resultater af disse tests, hvorfor tests fortsætter.
  • Igangsat brand awareness marketing-kampagner i Nigeria og Tanzania, som forventes at have langvarige positive effekter på 1) månedlige aktive brugere samt betalende kunder og 2) muligheden for at øge B2B reklamesalg.
  • I løbet af kvartalet har Mdundos salgsteam i lukket B2B reklameaftaler med ledende brands som fx Nivea, 10Bet, Guinness, Airtel and Standard Chartered Bank. Antallet af aftaler er dog lavere end forventet i 3. kvartal.
  • Stærk likviditet med DKK 22,6 mio. i indeståender ved kvartalets udgang.
  Outlook:

  • Mdundo har tidligere meddelt, at antallet af månedlige aktive brugere forventes at stige til ca. 18 mio. ved udgangen af regnskabsåret 2021/22. Baseret på en stærk vækst opjusterer Selskabet nu forventningen til 19-20 mio. månedlige aktive brugere i juni 2022.
  • Selskabets har tidligere guidet et EBITDA for regnskabsåret 2021/22 på minus DKK 10 - 11 mio. Forventningen opjusteres til et bedre EBITDA på minus DKK 8-9 mio. for 2021/22. Dette skyldes hovedsageligt lavere marketingomkostninger end forventet, hvilket kombineret med en opjustering af forventede antal månedlige aktive brugere anses som stærkt. Ligeledes justeres forventningerne til Selskabets omsætning i regnskabsåret 2021/22 til DKK 7,0 - 8,0 mio. mod tidligere forventning på DKK 9-10 mio. Dette skyldes hovedsageligt et svagere 3. kvartal på direkte reklamesalg, mens salg via reklamenetværk fortsætter i en positiv udvikling og nåede i marts et niveau svarende DKK 500.000, svarende til DKK 6 mio. på årsbasis såfremt niveauet fastholdes. ÅTD har salg via reklamenetværk udgjort 38% af omsætningen, direkte B2B reklamesalg 45%, mens abonnementsindtægter via teleselskabsaftaler har udgjort den resterende andel.
  • Selskabets ledelse er ved at færdiggøre "Strategi 2022 - 2025" og forventer at offentliggøre hovedpunkterne i denne sammen med guidance for 2022/23 i anden halvdel af juni 2022.

  Management review:

  Fortsat stærk brugervækst: Mdundo når 17 mio. månedlige aktive brugere i marts, hvilket er en vækst på 140% fra tredje kvartal 2021. Selskabets ledelse har opjusteret forventningerne til brugervækst til fra 18 mio. til nu 19-20 mio. månedlige aktive brugere ved udgangen af regnskabsåret 2021/22. Største land målt på antal månedlige aktive brugere var Nigeria med +4,5 mio., efterfulgt af Kenya, Sydafrika og Tanzania.
  Lancering af nye markedsføringsaktiviteter: Sidste år etablerede Mdundo telekommunikationspartnerskaber i Nigeria og Tanzania, der gjorde det muligt for 125 millioner potentielle kunder at abonnere på Mdundos betalte tjeneste. I løbet af kvartalet har Mdundo lanceret nye marketingaktiviteter for at øge bevidstheden om den betalte tjeneste, herunder "on-ground activation" i Lagos, der bl.a. involverer branding i 4.500 lokale busser. I Tanzania er der lanceret et "affiliation" partnerskab med Tanzanias største radiostation, Clouds FM. I en 3 måneders prøveperiode vil radiostationen promovere CloudsFM branded indhold på Mdundos tjeneste via radiospots.
  Salgsfokus på vækstmarked: I løbet af kvartalet har Mdundos annoncesalgsteam lukket adskillige annonceaftaler, heraf har brands som Nivea, 10Bet, Guinness, Airtel og Standard Chartered Bank kørt kampagner på Mdundo.com. Som et resultat af Mdundos geografiske udvidelse af salgsteamet stammer et betydeligt antal aftaler i 3. kvartal fra Selskabets vækstmarkeder Tanzania og Nigeria. Antallet af lukkede aftaler er dog lavere end forventet for kvartalet.
  Teamudvikling: Virksomheden har ansat Whitney Njeru Njagi som Chief Operating Officer med start i maj. Whitney har senest en baggrund fra Lake Turkana Wind Power, hvor han fungerede som Head of Financial Planning and Analysis and Stakeholder Engagement. Derudover kommer han med syv års erfaring fra KPMGs Finance, Strategy and Deal Advisory enhed. Mdundos nigerianske team er ligeledes vokset yderligere med Thelma Areh, der starter salgschef og Oghenetega Ajogun som Senior Marketing Manager.

  Kontakt:

  Bestyrelsesformand/Chairman of the board Jesper Vesten Drescher tlf.: +4523229900 email: ir@mdundo.com

  CEO Martin Nielsen tlf.: +4593944055 email: martin@mdundo.com

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/mdundocom-kvartalsmeddelelse-mdundo-nar-17-mio-aktive-brugere-og-opjusterer-forventet-antal-manedlige-aktive-brugere-for-aret?releaseId=13650365

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **