PRM / 10 formænd: Energipriserne er et gigantisk problem

  Pressemeddelelse fra FødevareDanmark

  - Det er en ekstrem belastning for alle virksomheder under FødevareDanmark, hvis energipriserne stabiliserer sig på det nuværende meget høje niveau, og det gælder både el og brændstof, lyder det i en fælles udtalelse fra formændene for Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere, SMV Fødevarer, Smagen af Danmark, Sammark, KonditorBager A/S, Mad Med Mere, Mesterslagteren samt Slagtehusene.

  Som fødevarevirksomheder er vi underlagt særlige krav om temperaturer, der kræver megen energi. Det gælder både i diskene i butikkerne og i køle- og frostrum og under transport, og dertil kommer et betydeligt forbrug af energi og brændstof hos de virksomheder, som lever af at levere fødevarer til butikker, restauranter, cafeer, kantiner og offentlige køkkener m.v., eller som transporterer levende dyr. Mange butikker og virksomheder har også et højt energiforbrug til ovne og komfurer m.v. til f.eks. bagning, røgning tilberedning af mad, herunder færdigretter og "ud af huset". I det hele taget ligger det i fødevarevirksomhedernes natur, at de er meget energikrævende, og en stor del af den krævede energi er lovgivningsbestemt.

  Disse virksomheder er stort set fritaget for afgifter på el og brændstof. Det er naturligvis godt, men det betyder, at prisstigningerne på energi slår fuldt ud igennem på regningerne.

  Fødevarevirksomhederne oplever derfor nu i mange tilfælde, at de i forvejen betydelige udgifter til energi stiger til noget nær det dobbelte.

  Dette er ikke holdbart i længden - og det kommer for manges vedkommende i forlængelse af betydelige udfordringer i forbindelse med Corona.

  De høje energipriser kan i nogen grad afbødes med højere salgspriser. Hertil udtaler formændene i fællesskab:

  - Vi er ude i virksomhederne også presset af, at alle vores leverandører hæver deres priser - som følge af energipriserne. Så vore medlemmer skal både løfte deres priser på grund af højere priser fra leverandører, men også på grund af højere energipriser hos os selv. Og når den almindelige forbruger samtidig også får højere udgifter i sin private økonomi grundet de højere energipriser, bliver presset på ikke mindst små og mellemstore fødevarevirksomheder meget stort.

  FødevareDanmarks medlemsvirksomheder er kendetegnede ved at være små og mellemstore virksomheder med en høj grad af håndværk i produktionen, hvilket er betydeligt mere energikrævende pr. produktenhed end industriel produktion. Hvis de højere energi- og leverandørpriser blot skulle overvæltes på salgspriserne, ville disse virksomheder derfor komme til stå meget svagt i konkurrencen med industrivirksomhederne.

  De ti formænd henstiller derfor indtrængende til, at der fra politisk side findes en løsning på problemet, så små og mellemstore virksomheder med høje energiforbrug, bl.a. som følge af lovkrav, kommer godt igennem denne energikrise.

  Kontakt:

  Yderligere oplysninger:
  Formand for FødevareDanmark og Danske Slagtermestre Leif Wilson Laustsen, tlf. 23 25 14 06
  Formand for Ostehandlerforeningen for Danmark Martin Vorsøe, tlf. 30 70 11 88
  Formand for Danmarks Fiskehandlere Klaus Anker Jensen, tlf. 40 44 76 26
  Formand for SMV Fødevarer Kaspar Jakobsen, tlf. 20 63 96 10
  Formand for Smagen af Danmark Laurids Siig Christensen, tlf. 40 15 53 01
  Formand for Sammark Lisbet Hommelhoff, tlf. 25 61 61 14
  Formand for KonditorBager A/S Allan Kjær Ringe, tlf. 64 73 10 62
  Formand for Mad Med Mere Thomas Korup Nielsen, tlf. 20 93 17 64
  Formand for Mesterslagteren Leo Engelberg, tlf. 40 32 23 70
  Formand for Slagtehusene Lars Ville Jensen, tlf. 24 87 19 82

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/10-formaend-energipriserne-er-et-gigantisk-problem?releaseId=13640841

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **