PRM / Intervare klar til at fortsætte samarbejdet med Københavns Kommune

  Pressemeddelelse fra Nemlig.com

  Sagen er, at Intervare leverer service og dagligvarer til borgere i 42 kommuner i hele landet, og vi har samarbejdet upåklageligt med Københavns Kommune i mere end 20 år. Vores leveringsmodel, hvor vi samarbejder med eksterne transportvirksomheder om udbringningen af dagligvarer, er den samme i alle kommuner. Den har i øvrigt været den samme i alle år, og Københavns Kommune har naturligvis været fuldt oplyst om modellen, uden at dette har givet anledning til problemer.

  Men i efteråret krævede CSR-enheden i Københavns Kommune, at Intervare indførte en ny model, som vi pr. 1 november 2021 har omlagt til i kommunen.

  Det betyder, at ejerne af de transportvirksomheder, vi samarbejder med, ikke længere i praksis kan køre deres egne biler med varer ud til borgerne, uden at Københavns Kommunes CSR-enhed anser dem for at være lønmodtagere. Det er en vurdering, som er i strid med virkeligheden og gældende retspraksis, og som kommunen i øvrigt står alene med. Ingen andre kommuner i landet har lignende regler.

  - Jeg er glad for, at vi har haft mulighed for at forklare os for politikerne i Socialudvalget i Københavns Kommune, inden de skal behandle vores sag politisk. Og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til det videre forløb, siger Mikkel Pilemand, Kommerciel direktør i Intervare.

  Han understreger, at den nye leveringsmodel, som lever fuldt ud op til CSR-enhedens nye fortolkning af loven, har haft virkning fra 1. november 2021, og at Københavns Kommune løbende er blevet orienteret om modellens implementering og drift.

  - Vi synes, det er underligt, at vi skal underlægges denne enestående fortolkning af retspraksis, når ingen andre leverandører er blevet bedt om det samme. Hvis jeg var politiker, ville jeg være nervøs for, at tilgangen fra CSR-enheden vil danne præcedens, hvilket vil have store omkostninger for kommunen og konsekvenser for borgere, der risikerer at komme i klemme. Men vi har rettet ind, og vi er klar til fortsat at hjælpe de borgere i København, som bliver visiteret til vores service - også efter den nuværende kontrakts udløb i slutningen af april, siger Mikkel Pilemand.

  Under forhandlingerne med CSR-enheden i Københavns Kommune har vi måtte sande, at Intervare ikke fuldt ud har kunnet levere den historiske dokumentation, som kommunen krævede for den fulde kontraktperiode tilbage til 2017. Det skyldes blandt andet, at nogle af transportvirksomhederne, som vi samarbejdede med for år tilbage, i dag er lukkede og derfor ikke er til at hente dokumentation hos. Fremadrettet er det sikret, at al dokumentation til enhver tid vil kunne udleveres direkte fra Intervare, idet den samles ind hver eneste måned.

  Det er vores klare opfattelse, at Københavns Kommune ikke kan afslutte samarbejdet med os før udløbet af kontraktperioden med den begrundelse, at vi væsentligt har misligholdt kontrakten, eftersom dette ikke er tilfældet.

  Intervare er Danmarks største og mest erfarne leverandør på indkøbsområdet og har kontrakt med 42 kommuner. Vi har samarbejdet med Københavns Kommune i over 20 år og har derfor opbygget et tæt samarbejde med hjemmeplejen og visitationen, hvilket har stor værdi for de over 2000 svage og ældre borgere vi servicere hver uge i Københavns Kommune. Med de iværksatte tiltag håber Intervare at kunne have et godt og trygt samarbejde med Københavns Kommune - også i årene fremover. Vi håber, at det ønske er gensidigt i det politiske system.

  Torsdag har Intervare foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget med samme dagsorden.

  Kontakt:

  Cathrina Dybdahl tlf.: 51767292 email: nemlig@ulvemanborsting.com

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/intervare-klar-til-at-fortsaette-samarbejdet-med-kobenhavns-kommune?releaseId=13640846

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **