PRM / Solcellepark i Svendborg skal beskytte grundvand

  Pressemeddelelse fra Better Energy

  I takt med at Better Energy anlægger gradvist flere solcelleparker, øges fokus på, hvordan landarealerne kan bidrage til andet end grøn strøm i stikkontakten.

  "Skal vi have en rimelig chance for at nå vores klimamål i 2025, kræver det, at vi fortsætter udbygningen af solcelleparker. Hvis vi samtidig kan placere solcelleparkerne ovenpå grundvandsinteresser, så er der jo klare synergieffekter," forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy. Han påpeger, at ved også at lægge vægt på solcelleparker kan beskytte grundvandet, så er Svendborg Kommune gået foran med det gode eksempel i deres planlægning.

  I lokalplanen påpeger Svendborg Kommune, at overgangen fra intensivt dyrket landbrugsjord til solcellepark vil være en fordel for grundvandet. "Solcelleanlæg er grundvandsbeskyttende, idet arealerne udtages af landbrugsdrift og udlægges med græs og spares for gødskning og sprøjtning," fastslår lokalplanen.

  Derfor har Svendborg Kommune i samarbejde med Better Energy sikret grundvandet med en tinglysning om, at driften af solcelleparken skal ske uden anvendelse af pesticider, gødning eller andre stoffer, som kan skade grundvandet.

  "Solcelleparken vil bidrage til at øge andelen af lokal grøn energiproduktion, men det har samtidig været vigtigt for os, at det sker på en måde, så grundvandet sikres og miljøkvaliteten forbedres," siger Bruno Hansen, formand for Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune. "Derfor kan grundvandssikring også blive et fokuspunkt ved fremtidige projekter," forklarer Bruno Hansen.

  Sprøjtegift i tre ud af fire grundvandsprøver

  Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der grund til bekymring i forhold til grundvandskvaliteten. I 2018 blev der fundet pesticider i 62,8 procent af alle grundvandsboringerne. I 2019 blev der ved massescreeningen fundet pesticider i 77,2 procent af boringerne.

  "Noget af det helt særlige ved Danmark er vores adgang til rent drikkevand. Det er noget, vi er fælles om og vi skal værne om. Derfor skal vi blive bedre til at passe på vores grundvand, og det kan solcelleparker f.eks. hjælpe med," siger Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy.

  Solcelleparken forventes idriftsat i 2021 og forventes at producere 36.000 MWh, svarende til energiforbruget for ca. 9.000 husstande.

  Kontakt:

  Sustainability Manager, Sustainability, People & Communications Medine Duvarci email: MDU@betterenergy.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/solcellepark-i-svendborg-skal-beskytte-grundvand?releaseId=13623643

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **