PRM / Vejdirektoratet vil have branchen med til at styrke arbejdsmiljøet på byggepladser

  Pressemeddelelse fra Vejdirektoratet

  Hvis sikkerhedskulturen på landets byggepladser skal have et løft, skal det ske i et tæt samarbejde mellem bygherre og leverandører. Derfor tager Vejdirektoratet nu initiativ til at inddrage en række af sine leverandører i det.

  Det fortæller områdechef Søren Andersen fra Vejdirektoratets Entreprisestyringsområde. Sammen med OHS-manager, Allan Rahn Svendsen står han i spidsen for projektet "Arbejdspladser uden ulykker", der har til formål at styrke arbejdsmiljøet på Vejdirektoratets vej - og byggeprojekter.

  "Vi er begyndt med at transformere sikkerhedskulturen hos os selv, da det er essentielt for projektets succes, at ledelsen hos bygherren tager ejerskab og forpligter sig som vedholdende drivkraft bag gennemførelsen.

  Men hvis vi reelt skal opnå et bedre arbejdsmiljø på byggepladserne, er det vigtigt, at sikkerhedsindsatsen integreres konsistent i hele værdikæden," siger Søren Andersen.

  Han og Allan Rahn Svendsen henvender sig nu direkte til 25 entreprenører og rådgivere, som samarbejder med Vejdirektoratet, samt Asfaltindustrien for at få et møder i stand. De lægger op til, at det vil være ledelsesrepræsentanter fra direktionen og relevante afdelinger samt arbejdsmiljøchefer eller lignende, som deltager på møderne.

  " Vi tilbyder at komme ud til hver enkelt og fortælle om vores projekt og herunder fortælle om hvilke krav og forventninger vi har til deres indsats. Det er ikke mindst afgørende at drøfte hvor hvordan deres tilgang til indsatsen omkring arbejdsmiljø er samt deres forventninger til os, som bygherre, så vi i fællesskab kan løfte niveauet i branchen," siger Allan Rahn Svendsen.

  Han håber, at få afviklet en række af møderne i maj og juni, og så fortsætte indsatsen efter sommerferien.

  "Målet er at den nye tankegang integreres hele vejen ned gennem vores organisation, så sikkerhed indgår som et primært element i alle diskussioner om tid, kvalitet og økonomi. Dermed forventes der en radikal forbedring af sikkerheden og samtidig en forbedring af produktiviteten i alle led," siger Søren Andersen.

  Vejdirektoratet har i samarbejde med Bygherreforeningen arbejdet med projektet "Arbejdspladser Uden Ulykker" siden 2019, for at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet på byggepladserne.

  Kontakt:

  Områdechef Søren Andersen tlf.: 7244 2444, mail: soan@vd.dk
  OHS-manager Allan Rahn Svendsen tlf.: 7244 2510, mail: ars@vd.dk
  Kommunikationskonsulent Brian Christensen tlf.: 7244 3755, mail: bch@vd.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vejdirektoratet-vil-have-branchen-med-til-at-styrke-arbejdsmiljoet-pa-byggepladser?releaseId=13622653

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **