PRM / Reorganisering af LIVa’s ledelsesstruktur

  Pressemeddelelse fra LivaRehab

  Den 7. januar vedtog LIVa's medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling at vælge en helt ny bestyrelse med advokat Christian Dahlager som ny forperson for bestyrelsen.

  Det skete efter samarbejdsvanskeligheder mellem den nu tidligere bestyrelse og direktionen, som blev afskediget ultimo 2019.

  Den nye bestyrelse har nu gennemgået forløbet op til, at den tidligere bestyrelse opsagde direktionen og kan ikke finde sagligt grundlag for afskedigelsen af direktionen. Forperson for LIVa, Christian Dahlager udtaler:

  -Det, der er angivet i opsigelserne, som begrundelse for at bringe ansættelserne til ophør, kan vi ikke finde grundlag for på baggrund af det materiale, vi har gennemgået. Vi er dog på ingen måder blinde for, at der har været udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i LIVa. Som bestyrelse ser vi det som vores vigtigste opgave, at LIVa er et godt sted for både brugere og medarbejdere.

  Bestyrelsen har valgt at reorganisere ledelsesstrukturen. Det skyldes også, at LIVa har været igennem en rivende udvikling de seneste år. Organisationen består i dag af en række forskellige og hver især krævende aktiviteter - LivaShelter, LivaRehab og LivaCreation - med en stigende organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk kompleksitet til følge.

  I den forbindelse har stifter af LIVa Flora Ghosh ønsket at fokusere på en række af sine styrker og hellige sig udviklingsopgaver, blandt andet vidensindsamling, og fundraising. Bestyrelsen har til det formål oprettet en stilling som dokumentations- og videnschef, hvor Flora Ghosh refererer direkte til bestyrelsen. Flora Ghosh har samtidig indvilliget i at være en levende vidensbank for den nye bestyrelse.

  I samme reorganisering har Trine Grünberger stillet sin ekspertise til rådighed for at bidrage til udviklingen og konsolideringen af LIVa's krisecenter. Trine Grünberger bliver fremadrettet leder af LivaShelter.

  Kasper Tingkær fortsætter som konstitueret daglig leder af LIVa, imens bestyrelsen fortsætter sit arbejde for en fremtidssikring af det betydningsfulde arbejde, der udføres i LIVa-regi.

  Forperson for LIVa, Christian Dahlager udtaler:

  - Vi har været rundt i hele organisationen og lyttet til ledelse og til medarbejderne og fundet det nødvendigt at lave de her ændringer for at sikre LIVas fortsatte fremgang. Der udestår endnu en stor arbejdsindsats, hvor alle aktører må forpligte sig på at se fremad. Ændringerne, vi nu sætter i gang, skal ud over at styrke organisationen også være med til at få bugt med de vanskeligheder, der har været også omkring arbejdsmiljøet. Noget, vi i bestyrelsen prioriterer højt og også fremover vil have særligt fokus på.


  Kontakt
  :

  Forperson for bestyrelsen, advokat, Christian Dahlager, 3344 5566.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/reorganisering-af-livas-ledelsesstruktur?releaseId=13586338