PRM / Lokalplan skal give nyt liv til Bregnerød Kro

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Udvalget for byudvikling og bolig satte på sit seneste møde gang i arbejdet med et kommuneplantillæg og en lokalplan, som muliggør, at ejendommen på Bregnerød Byvej 2A kan udvides og ombygges med henblik på anvendelse til hotel og kro.

  De nye ejere af ejendommen ønsker at udvide og ombygge ejendommen til hotel med en størrelse, der er rentabel at drive. Ejerne mener, at der er behov for et hotel med kro i området til medarbejdere og gæster til områdets erhvervsliv, det nye hospital i Hillerød og turister til blandt andet områdets golfklubber. Der har været kontakt til naboer og Borgerforeningen Bregnerød, der er positive overfor projektet, som de mener, kan give området et løft.

  Positivt bidrag til området

  Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for by- og bolig ser frem til, at der nu er en mulighed for, at Bregnerød Kro igen kan komme på fode.

  "Det er spændende planer og ideer, vi i Udvalget for byudvikling og bolig er blevet præsenteret for. Det er positivt, at der sker noget i området og med bygningerne. Det er en ejendom, der bidrager til områdets historie, og det vil den nu kunne gøre ud fra en ny fortælling," siger Egil Hulgaard.

  Han tilføjer, at udvalgets medlemmer er opmærksomme på, at det nye byggeri skal passe harmonisk ind i området, at der bliver planlagt det nødvendige antal p-pladser og udfordringerne med støjpåvirkningen af ejendommen fra Hillerødmotorvejen.
  "Vi prioriterer højt, at der i lokalplanlægningen er dialog og samarbejde med både ejere og naboer og lokale foreninger om løsninger, der bidrager til området", understreger Egil Hulgaard.
  "Udvalget har også inddraget vores rådgivende udvalg for arkitektur og byrum i arbejdet. De har peget på en række forbedringspotentialer og deres råd vil indgå i det videre arbejde".

  Hensigten med en kommende lokalplan er at give mulighed for at udvide ejendommen og ombygge Bregnerød Kro til et hotel, der kan tilføre nyt liv til området og ejendommen. Realiseringen af projektet vil kræve et tillæg til kommuneplan 2017. Som en del af processen vil der blive afholdt en offentlig for-høring, hvor kommunen indkalder idéer og forslag til ændring af kommuneplanens bestemmelser for området.

  Hvis der fortsat er opbakning til projektet, vil det videre lokalplansarbejde stille krav til bygningens udformning, varetage hensynet til naboer, friarealer, skovbyggelinje, støj fra Hillerødmotorvejen og parkeringsforholdene. Et nyt plangrundlag kan være vedtaget med udgangen af 2020.

  Berørte ejere og borgere samt relevante, lokale foreninger vil modtage en invitation til møde om den forestående planlægning.

  Kontakt:

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Egil Hulgaard, formand for Udvalg for byudvikling og bolig, efh@furesoe.dk, 7216 5910
  Claus Torp, by- og kulturdirektør, clt1@furesoe.dk, 7216 5858
  Ellen Hvidt Thelle, centerchef for By og Miljø, eth1@furesoe.dk, 72165780

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lokalplan-skal-give-nyt-liv-til-bregnerod-kro?releaseId=13584071