PRM / Klimaeksperter fra seks lande skal studere Ringkøbing

  Pressemeddelelse fra Kystdirektoratet

  Hvordan beskytter man borgere, bygninger, landbrugsarealer og kulturarv mod oversvømmelser fra regnvand, å løb og havvand nu og i fremtiden? Det spørgsmål skal klimaeksperter fra seks lande i Nordsøregionen debattere, når det nye EU-projektsamarbejde, C5a - Cluster for Cloud til Coast Climate Change Adaptation, mødes i Ringkøbing. Formålet med projektet er at håndtere oversvømmelsesrisikoen ved at kombinere resultaterne fra syv igangværende Interreg Nordsøregion projekter, som både indbefatter praktiske studier og teoretisk viden. C5a blev igangsat i februar 2019, og Kystdirektoratet er partner i projektet og vært for det første rigtige arbejdsmøde.

  - Vi er glade for, at vi kan byde vores internationale kolleger velkomne i Danmark. Jeg er sikker på, at vi får nogle udbytterige dage, hvor vi både skal drøfte klimaudfordringer generelt og på felttur for at se på de konkrete udfordringer og løsninger i Ringkøbing området, som jo også indbefatter en stor fjord med et stort opland, siger kystdirektør Merete Løvschall.

  Ringkøbing er sårbar, fordi byen ligger i et lavtliggende område, som ved storm og forhøjet vandstand risikerer at blive oversvømmet. Udfordringen er kendt af Ringkøbing-Skjern Kommune, der i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning og oplevelsescentret Naturkraft er i gang med at etablere et dige, en sluse og en pumpestation, som skal forhindre fremtidige oversvømmelser.

  Ivan Thesbjerg, der er afdelingsleder for Land og Vand i Ringkøbing-Skjern Kommune, viser rundt, når de internationale klimaeksperter skal på felttur.

  - Det bliver spændende at vise rundt og høre om lignende udfordringer i andre lande. Jeg glæder mig også til at fortælle om den omfattende klimaindsats, som vi er i gang med i Ringkøbing-Skjern Kommune med stor opbakning fra borgere, turismeerhverv, landbrug og forsyningsvirksomheder, som har været inddraget i processen helt fra start, fortæller Ivan Thesbjerg.

  Udover feltturen skal klimaeksperterne deltage i workshops og holde faglige oplæg.

  Fakta:

  • C5a består af 10 partnere fra henholdsvis Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, England og Danmark.
  • Fra Danmark deltager Kystdirektoratet og Region Midtjylland.
  • Hvert land skal præsentere et konkret studie, hvor Kystdirektoratet den 20. juni i dansk kontekst præsenterer Ringkøbing, herunder Søndervig, Krogen, Skjern Å og slusen i Hvide Sande.
  • C5a bygger på resultaterne af Interreg-projekterne:
   BEGIN - Blue Green Infrastructures through Social Innovation,
   BwN - Building with Nature,
   CANAPE - Creating A New Approach to Peatland Ecosystems,
   CATCH - Water sensitive Cities: the Answer To Challenges of extreme weather events, FAIR - Flood infrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaption, optimisation and maintenance,
   FRAMES - Flood Resilient Areas by multi-layEr Safety,
   TOPSOIL - Resilient soil and water resources, understanding the water beneath your feet.
  • Kystdirektoratet deltager i interreg-projekterne BwN, FAIR og FRAMES.

  Kontakt:

  Pressemedarbejder Jette Stensgaard tlf.: 91 35 74 32 email: jst@kyst.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/klimaeksperter-fra-seks-lande-skal-studere-ringkobing?releaseId=13575515