PRM / Ny politik sætter retningen for Furesøs fritidsliv

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Furesøs kultur- idræts- og fritidsliv skal udvikle sig med afsæt i en vision, fire fokusområder og en række helt konkrete indsatser, som netop nu er på vej i høring i form af en ny politik for området.
  “Vi politikere er så stolte af det rige kultur-, fritids- og idrætsliv, der er i Furesø. Med denne politik mener vi, at vi kan udvikle området endnu mere og skabe en fælles stolthed på tværs af kommunen”, udtaler Tine Hessner (B), formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt.

  Bygget på dialog

  “Siden oktober 2018 har vi afholdt borgermøder, interviews og gæstebud i borgernes egne hjem, og vi har indsamlet kommentarer på platformen ‘Citizen Lab’. Det har givet os politikere en mængde gode input og inspiration til politikken”, tilføjer hun.
  Mange kommentarer handlede om kommunikation og faciliteter, så disse emner har fået en central placering i politikken. Også folkeoplysningsområdet spiller en stor rolle, fordi det sætter rammerne for samarbejdet mellem kommunen og Furesøs mere end 200 foreninger.

  Fritidslivet er sundt

  Den nye politik anerkender både de mange muligheder, der er i de eksisterende fritidstilbud og den merværdi, kultur og idræt skaber for kommunens øvrige velfærdsopgaver. Fritidslivets aktiviteter – musik, kunst, sport eller spejder – har stor betydning for vores livskvalitet, og har gavnlig effekt på sundhed, læring og trivsel – fra vugge til grav, fortæller Muhammed Bektas (A), næstformand i Udvalg for kultur, fritid og idræt.
  “Kultur, idræt og spejder er med til at give børn og unge et frirum i hverdagen, tilbyde nye fællesskaber og gøre næste generation til aktive og sunde medborgere. Men foreningslivet når bredt ud, og den nye politik slår også fast, at kommunen har en opgave i at gøre det lettere for foreningerne at bygge bro til udsatte målgrupper, der står med sociale, psykiske og fysiske udfordringer,” siger han og understreger, at fælleskaber også spiller en stor rolle for livskvaliteten hos voksne og ældre.

  Oplevelser og stolthed

  Store oplevelser giver ny inspiration og binder mennesker sammen på kryds og tværs, fastslår politikken. Furesø har masser af aktører – både foreninger, frivillige og virksomheder, der skaber oplevelser for borgere og besøgende. Her kan kommunen også være en vigtig medspiller, der støtter op med netværk, synergi og formidling, der skaber stolthed hos borgerne.,

  Uden udløbsdato

  Politikken skal modsat den foregående ikke have en udløbsdato. Som Tine Hessner formulerer i forordet, danner den “baggrunden for de handleplaner, som politikere, forvaltning, aktører og borgere skal samarbejde om at føre ud i livet. Handleplaner, der skal sikre, at det gode og aktive liv i Furesø kan fortsætte.”

  ——————-
  I høring frem til 8. maj
  Politikken er i høring frem til 8. maj, og du kan læse den på furesoe.dk/kfi-politik, hvor du også kan orientere dig i de aktiviteter og referater, der er gået forud. Efter høringsperioden skal den endelige politik godkendes i byrådet 26. juni.

  Kontakt:

  Yderligere oplysninger
  Tine Hessner, formand for Udvalg for kultur, idræt og fritid, tlf. 4119 6041
  Muhammed Bektas, næstformand for Udvalg for kultur, idræt og fritid, tlf. 4267 5512

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-politik-saetter-retningen-for-furesos-fritidsliv?releaseId=13572633