Liveblog fra retssagen: Erkender sig skyldig i bortførelse og voldtægt af 13-årig pige


Klokken 14:26
Dørene vil formentlig være lukket resten af dagen, idet den vil blive brugt på punkterne om de seksuelle overgreb mod den 13-årige.

Klokken 14:13
Døren er blevet lukket, da der er nået frem til de punkter i anklageskriftet, der omhandler de seksuelle overgreb.

Klokken 14:12
Han udtaler at have kørt med almindelig hastighed ud af vejen, hvor han pludselig mærker og hører et bump, og ser han har påkørt en som røg ud i grøften. Han nægter at det er forsætligt, men betegner det selv som et uheld.

Klokken 14:11
Han erkender også at have haft en kniv liggende i handskerummet i bilen.

Klokken 14:08
Han erkender, at det er ham og hans bil der er blevet set på de allerede dokumenterede videoklip fra området.

Klokken 14:05
Han skulle have sagt nej til at deltage i noget spil på computeren. Begrundelsen er at han svarer efter at have påkørt den 13-årige pige og udtaler også at han slukkede sin tlf i en periode, da han ikke ville forstyrres eller spores. Den skulle have været tændt og slukket gentagne gange i løbet af dagen.

Klokken 14:03
Han spørges nu ind til en mandsperson om dette er en han kender, hvilket han gør, men som han ikke havde set den dag. Der oplæses en korrespondance mellem tiltalte og den omtalte person.

Klokken 14:02
Han bliver nu spurgt ind til forskellige genstande, om han havde nogle af disse med i sin bil, da han kørte rundt i Kirkerup den dag den 13-årige forsvandt. Her nævnes strips, pudebetræk og han erkender at have haft en gagball med.

Klokken 14:00
Han bliver spurgt om sin færden og kendskab til området omkring Kirkerup, som han siger, at han er kørt igennem på vejen fra sit hjem og til sin arbejdsplads i Sorø.

Klokken 13:56
Han siger, han er kørt gennem Kirkerup på vejen mod arbejde, trods det ikke er den mest lige vej.

Klokken 13:55
Han svarer ja til at have haft et problematisk forhold til sadistisk porno, som han brugte flere timer om dagen på at se. Graden er med tiden også blevet været og endt ud i fantasier om kidnapninger, som skulle have stået på fra omkring et år før hans anholdelse. Han svarer nej til at have udført det mod rigtige kvinder.

Klokken 13:54
Han er meget tøvende og bævrende i stemmen nu, mens han gør rede for hvilke type porno han ser. Han udtaler at han ser porno af sadistisk karakter.

Klokken 13:52
Han bliver spurgt om sine seksuelle præferencer, med henvisning til det pornografiske materiale der er fundet på hans adresse, samt om han har haft nogle kærester, som han ifølge ham selv kun har haft et par stykker af.

Klokken 13:50
Nu er det tiltalte der er i vidneskranken og skal afgive forklaring.

Klokken 13:47
Der er nu blevet afsagt kendelse om dørlukning under vidneforklaringerne i anklageskriftets punkt 6 – 8, som er blevet vedtaget.

Klokken 13:45
Den tiltalte har siddet helt stiv hele tiden og på intet tidspunkt kigget rundt men kun ned eller på dommeren og forsvareren på den ene side af ham. Men i ventetiden, sidder han mere uroligt og vipper fra side til side, stadig uden at kigge rundt.

Klokken 13:28
Der er nu ført argumenter for og imod dørlukning i sagen, som dommer og nævningene nu skal tage stilling til. En kendelse er forventet 13:45.

Klokken 13:22
Pressen har nu lov at kommentere på anmodningen om dørlukning.

Klokken 13:18
Der bliver lukkede døre under den del af den tiltaltes forklaring der vedrører anklageskriftes punkter om seksuelle overgreb mod den 13-årige fra Kirkerup.

Klokken 13:15
Der bliver ikke nedlagt forbud om live blogging i sagen, lyder kendelsen efter voteringen. Der bliver ikke nedlagt forbud om live blogging i sagen, lyder kendelsen efter voteringen.

Klokken 13:06
Dommer og nævningene er nu gået ud for at tage stilling til anmodningen og skulle efter planen være tilbage med en afgørelse kl. 13.15.

Klokken 12:59
Alle sidder nu og kigger bagud i lokalet for at høre pressens indvendinger, men også her, sidder tiltalte blot og kigger den anden vej mod dommeren og forsvaren.

Klokken 12:55
TV2 mener ikke, at det et juridisk defineret live blogging, med henvisning til at det ikke er en fuldstændig gengivelse, men blot små brudstykker af det samlede billede.

Klokken 12:53
En repræsentant fra TV2 argumenterer nu i mod forbuddet, som forsvareren har anmodet om med begrundelse i en tidligere afgørelse i en sag ved landsretten.

Klokken 12:45
Der anmodes fra forsvarer om forbud mod liveblogging under vidneforklaringer, da vidnerne ikke må påvirke hinanden.

Klokken 12:44
Så er pausen slut, men nu bliver der snakket om nogle foranstaltninger, der skal tages stilling til, herunder live blogging og lukkede døre under udtalelse/forhør.

Der er nu pause i retssagen. Den genoptages kl. 12:40.

Klokken 11:40
Der er fundet børneporno, som han erkender. Der er også fundet en del billeder og videoer, som viser kvinder blive tortureret, mishandlet og slået ihjel. Det vides ikke om det er skuespil eller ægte. De samme fantasier indgår umiddelbart i de to noveller som tidligere nævnt blev fundet ved ransagningen af den tiltaltes bopæl.

Klokken 11:37
Denne del af sagen vil bestå af vidneforklaringer og eksperter i blandt andet biler. En tekniker der skal vurdere brudfladen på den fundne tape hos den tiltalte, vil også blive indkaldt som vidne, samt en ekspert i mastesug og masteoplysninger.

Klokken 11:32
Kl. 05.52 køber han redbull og kaffe på Tuelsø Tanken ved Sorø I vestgående retning. 13/7 kl. 2.59 Køb på Q8 Storebæltsvej Korsør

Klokken 11:32
Han foretager også et køb på 7-eleven kl. 00.13 i Sorø den 11. Juli 2016.

Klokken 11:31
Et billede viser den tiltalte sammen med sine venner ved 21 tiden om aftenen på Boeslunde Camping.

Klokken 11:30
Kl. 08.11 har tiltalte tanket i Slagelse, ligesom han handler i 7-eleven i Roskilde kort efter kl. 9 samme morgen den 10 juli 2016.

Klokken 11:29
Køb og teleoplysninger viser den tiltalte var i Korsør frem til tidspunktet hvor Emilie forsvandt.

Klokken 11:28
Køb foretaget af Emilie bekræfter også at de har været på vandpibecafe og Mac Donalds i Slagelse.

Klokken 11:25
Der vises nogle billeder, der viser de sidste timer inden Emilie Meng forsvandt, taget på turen med vennerne til Slagelse.

Klokken 11:24
Der gennemgås nogle indkøb den tiltalte har foretaget omkring tidspunktet for Emilie Mengs forsvinden, herunder nogle genstande købt i Harald Nyborg i Slagelse og et indkøb på en tankstation og i Dianalund.

Klokken 11:21
Bilen han tidligere ejede og som blev fundet i udlandet har gennemgået en grundig undersøgelse og DNA prøver, men der er ikke umiddelbart fundet et match med Emilie Meng i bilen.

Klokken 11:19
Der vises billeder af kufferten, hvor rullen blev fundet, som lå pakket ind i en pose inde i kufferten. Det er i øvrigt den eneste effekt fundet på hans bopæl, hvor der er et DNA match med Emilie Meng.

Klokken 11:17
På en effekt fundet ved ransagningen af den tiltaltes bopæl, blev der fundet DNA som relaterer til Emilie Meng. Der er tale om en rulle pakketape som blev fundet gemt i en kuffert.

DNA profilen taget fra rullen med tape, passer med 1 – 1.000.000 med Emilie Meng.

Klokken 11:13
Der bliver nu redegjort for videoen der blev filmet af et overvågningskamera på Korsør Station og hvordan det er blevet gennemgået af eksperter i udlandet.

Tiltalte blev afhørt i 2017, hvor han også aflagde en DNA prøve.

Klokken 11:11
Hendes bukser fandt politiet meget interessant, da de var vendt halvt på vrangen, og de derfor mente gerningsmanden formentlig havde rørt ved dem. De er blevet undersøgt ved Geogenetisk Center, hvor de arbejder anderledes med DNA end de gør ved retsgenetisk.

Klokken 11:09
Det bekræftes nu også at en del af de personer som har afgivet DNA i sagen, er venner og bekendte til Emilie, samt en masse personer i det kolonihaveområdet som blev minutiøst gennemgået under sagen. Samt bilejere af biler som den efterlyste.

Klokken 11:08
Hendes ejendele blev fundet i en pose liggende i nærheden af findestedet.

Klokken 11:06
Obduktionen kunne ikke præcist klarlægge dødsårsagen, som dog menes at kan skyldtes kvælning, ligesom der nævnes mulige gennemgående kniv eller skudlæsioner. Og der nævnes også penetrering med lignende.

Klokken 11:03
Hun blev fundet nøgen og med noget løst tape om munden, samt sutten fra en sutteflaske i hendes hår.

Klokken 11:00
Så er det Emilie Meng sagen, der bliver gennemgået.

Klokken 10:57
Den tiltalte virker meget rolig og sidder for det meste og kigger ind i computerskærmen, ned i gulvet eller på sin forsvarer. Han kigger stort set på intet tidspunkt rundt i lokalet og på nævningene.

Klokken 10:55
Teleoplysninger bliver ligeledes dokumenteret i dette tiltalepunkt, samt alarmlog fra hans arbejdsplads og videoovervågning, som viser, at den tiltalte har befundet sig i området på tidspunktet for overfaldet på pigen omkring kl. 18 den 8. November 2022.

Klokken 10:49
DNA fundet på den 15-årige pige fra Sorø viser, at det er en million gange mere sikkert, at det stammer fra tiltalte end fra en anden. Dertil gøres der rede for, at der er tale om samme modus som i de andre tiltalepunkter.

Klokken 10:45
Det er nu sagen om den 15-årige fra Sorø som bliver gennemgået.

Klokken 10:42
Ved 00.20 tiden om natten ses den tiltalte bevæge sig rundt ved sin bil i indkørslen, hvor han også ses åbne bagagerummet, inden han kort efter atter forlader stedet igen, hvor han for sidste gang ses komme retur kl. 02.01.

Klokken 10:40
Alarmen og overvågning ved hans bopæl viser, at han har været forbi virksomheden i Sorø først på eftermiddagen og retur til sin bopæl, inden han igen forlade bopælen og kører til virksomheden i Sorø ved 17 tiden, hvor han er i godt 2,5 time, inden alarmen igen tilkobles. Halvanden time senere ankommer han igen til sin bopæl, som han hurtigt forlader endnu engang, inden han ved 22 tiden atter er tilbage ved bopælen.

Klokken 10:34
Der dokumenteres alarmlog fra hans arbejdsplads, som viser de tidspunkter hvor alarmen bliver fra- og tilkoblet om eftermiddagen efter pigen forsvandt fra Kirkerup.

Klokken 10:30
Der er fremvist yderligere overvågningsvideoer, som viser den tiltaltes bil omkring stedet, hvor pigen forsvandt, blandt andet at han kommer kørende først i den ene retning og på et andet klip laver en u-vendig, inden han igen ses på det andet kamera, men nu i modsatte retning omkring kl. 14 på dagen for hendes forsvinding.

Klokken 10:23
Der bliver nu dokumenteret masteoplysninger, som viser hvilke master den tiltaltes tlf er gået på, og hvilke tidspunkter i området omkring forsvindingsstedet, den tiltaltes arbejdsplads i Sorø og omkring den tiltaltes bopæl i Korsør.

Der bliver vist et videoklip kl. 10.56 den 15. April 2023 hvor den tiltalte ses forlade sin bopæl.

Der bliver ligeledes dokumenteret masteoplysninger og et overvågningsklip som viser den 13-årige pige og hendes færden inden hun forsvandt. Også opkaldsliste fra hendes tlf bliver dokumenteret.

Klokken 10:15
Nu bliver sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup gennemgået, fra den første anmeldelse indløb til alarmcentralen, hvor der også bliver vist billeder af hendes cykel som var blevet smidt i vejkanten på Esholtevej i Kirkerup.

Der bliver gjort rede for den omfattende eftersøgning, som politiet foretog i området i forsøget på at finde pigen.

Den tiltaltes bil er blevet set på overvågning i området omkring hvor hun forsvandt.

Det kommer frem, at den 13-årige pige var bundet med strips da politiet slog til mod den tiltaltes bopæl, efter hun havde været forsvundet i godt 27 timer.

Der vises et kort med tidsstempler, for sagen i kronologisk rækkefølge fra forsvinding og til hun blev fundet.

Klokken 10:07
Der er også blevet fundet en voldsomt stor mængde børneporno på hans computer, som umiddelbart også er et af de punkter han erkender.

Anklagemyndigheden er også ved at oplæse de punkter, som retten skal tage stilling til og med eksempler på hvornår man kan dømme for eksempelvis drab og voldtægt, og hvilke kriterier der skal være opfyldt for at kunne dømme den tiltalte for de enkelte forhold.

Klokken 09:30

Anklageskriftet er blevet læst.

Og den sigtede, en 33-årig mand fra Korsør har forholdt sig til anklagerne.

Han erkender sig skyldig i langvarig frihedsberøvelse, vold og voldtægt af pigen fra Kirkerup, samt flere af de øvrige forhold omkring sagen fra Kirkerup.

Han nægter sig skyldig i de øvrige anklager, herunder drabet på Emilie Meng.