Øh! Mangler vi ikke et par pistoler? Jo, og hvor er maskingeværerne egentlig henne?


Arkivfoto


Retten på Bornholm har idømt Forsvarsmuseet på Bornholm en bødestraf for overtrædelse af våbenloven.

Desuden er de dømt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen for opbevaring, besiddelse og udstilling af blandet andet 183 våben uden politiets tilladelse.

Forsvarsmuseet på Bornholm får en bødestraf på 75.000 kroner.

I perioden op til den 26. november 2020 har man under skærpende omstændigheder, på uforsvarlig vis og uden politiets tilladelse besiddet, opbevaret og udstillet 24 maskinpistoler, 63 revolvere/pistoler, 96 geværer, hvoraf 13 var halvautomatiske og syv var fuldautomatiske, 125 våbendele, forskellig ammunition, herunder seks håndgranater, tre røggranater og to tændsatser til håndgranater.

Der sker konfiskation af de fleste genstande, dog er der ca. 50 genstande af særlig historisk værdi, hvor retten giver Forsvarsmuseet en frist på 12 måneder til at sikre de nødvendige tilladelser.

Chefanklager Marina Moltke-Leth fra Anklagemyndigheden ved Bornholms Politi udtaler: ”Jeg er tilfreds med, at retten har fulgt vores indstilling – både hvad angår skyldsspørgsmålet og bødens størrelse.”

På en liste fra Forsvarsmuseet i 2020 figurerede 13 til 15 våben, som ikke var at finde i beholdningen, hvorfor de blev efterlyst i politiets systemer.

Følgende våben er forsvundet:

2 stk. MP40 9mm maskinpistoler.
I stk. PPs M 1942 maskinpistol.
I stk. Mauser I .65 pistol.
2 stk. M2l 7.65 pistoler.
I stk. Browning 6.35 pistol.
2 stk. M 1910/21 pistoler.
I stk. Einfield 303 gevær.
I stk. Mauser GW 98 792 gevær.
I stk. Mannlicher gevær.
I stk. Karabin Mosin 1.62 gevær.
I stk. Tungt maskingevær 12.7.
I stk. Rein Metal maskingevær fra fly

Om de efterlyste våben udtaler chefanklager Marina Moltke-Leth: ”De våben Forsvarsmuseet selv er har fortalt mangler, har været efterlyst i politiets system siden anmeldelse i 2020”.