Nyt testkrav ved indrejse til Danmark


Grænsekontrollen ved landegrænsen fortsætter som hidtil med stikprøvevis indrejsekontrol.

Regeringen indfører fra på mandag krav om, at alle indrejsende uden fast bopæl i Danmark skal tage en COVID-19 test inden indrejse til Danmark. For indrejsende med fast bopæl i Danmark er kravet, at de skal tage en test senest 24 timer efter indrejse.

Syd- og Sønderjyllands Politi forventer, at indrejsende orienterer sig om reglerne, herunder undtagelserne, på myndighedernes hjemmesider og lever op til det nye testkrav.

Grænsekontrollen fortsætter som hidtil med stikprøvevis kontrol af indrejsende ved landegrænsen. Der vil ikke blive ændret på kontrolindsatsen ved grænsen som følge af de nye regler, men på samme måde som efterlevelse af kravet om test efter indrejse, vil politiet i det omfang de bliver bekendt med overtrædelser, indlede en efterforskning, der kan føre til en bøde på 3500 kroner.

Kravet vil træde i kraft den 27. december 2021 og foreløbigt gælde i tre uger frem til den 17. januar 2022.

Læs mere på http://www.coronasmitte.dk/