Fortsat problemer med ulovlig opbevaring af fyrværkeri


(Foto: Sydøstjyllands Politi / Tungvognscenter Syd)


ESBJERG: Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, beslaglagde i går en større mængde fyrværkeri på en adresse i Esbjerg-området med henblik på konfiskation. Ejeren af fyrværkeriet var i sidste uge blevet påbudt at få bragt fyrværkeriet til en lovlig opbevaring, men i går kunne politiet konstatere, at ejeren havde flyttet fyrværkeriet til anden adresse i området – men også her blev det opbevaret ulovligt.

Sagen har sit udspring i en tungvognskontrol torsdag den 9. december, hvor Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, kontrollerede en transport med fyrværkeri. Fyrværkeri-transporten var på vej mod den adresse i Esbjerg-området, hvor politiet efterfølgende kunne konstatere, at fyrværkeriet ikke kunne blive opbevaret lovligt. På adressen blev der denne dag også fundet en anden større mængde fyrværkeri, der blev opbevaret ulovligt.

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, besøgte i går den nye adresse i Esbjerg-området – sammen med personale fra Sydvestjysk Brandvæsen og Sikkerhedsstyrelsen, fordi en opfølgende efterforskning havde vist, at ejeren, der var blevet påbudt at få fyrværkeriet opbevaret på lovlig vis, gav vildledende og ukorrekte oplysninger i den forbindelse.

På den nye adresse – ca. 5 kilometer fra den forrige adresse – kunne det da også hurtigt konstateres, at der stadig ikke var styr på opbevaringen af fyrværkeriet. I en bygning på adressen blev der nemlig fundet 41 paller med fyrværkeri – i alt indeholdende ca. 1422 kg. netto eksplosiv mængde (= rent krudt). Ejeren af fyrværkeriet havde ikke tilladelse til at opbevare dette oplag, og det ville der heller ikke kunne gives, jf. Sydvestjysk Brandvæsen.

Da der var tale om gentagelse af overtrædelserne og skærpende omstændigheder blev fyrværkeriet, til en skønnet engrospris på 600.000 kr., beslaglagt med henblik på konfiskation, og forsvaret bistod herefter med at køre fyrværkeriet til et sikkert oplagssted. Der skulle i alt to lastbiler og en påhængsvogn til at køre læsset væk.

Ros til fyrværkeri-leverandør
En yderligere efterforskning af sagen viste også, at ejeren af fyrværkeriet også skulle have modtaget 19 paller med fyrværkeri mandag den 13. december, men at leverandøren af fyrværkeriet havde tilbagekaldt den vognmand, der var på vej til adressen i Esbjerg med fyrværkeriet. Leverandøren tilbagekaldte vognmanden, fordi man ikke mente, at fyrværkeriet kunne opbevares lovligt og forsvarligt hos kunden. Den beslutning skal leverandøren have stor ros for.

Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

(Foto: Sydøstjyllands Politi / Tungvognscenter Syd)
(Foto: Sydøstjyllands Politi / Tungvognscenter Syd)