Advarsel i forbindelse med brand i affaldsoplag på Fyn

Fyns politi, brandvæsen og redningsberedskab sender i øjeblikket en del mandskab til Nyborg pga af branden hos Fortum.

Opholder du dig udendørs i området øst/nordøst for Slipshavndvej, Lindholmvej og Storebæltsvej, Østeråvej, så søg indenfor. Området omfatter Sommerbyen, Nyborg Strandcamping.

Fyns politi har lukket for trafik på Slipshavnvej, så det ikke er muligt at køre ud til golfbanen og området i øvrigt, der er ifølge politiet lige nu kontrol over branden hos Fortum i Nyborg og der er ingen meldinger om tilskadekomne

Politiet advarer desuden også om at selvom der ikke er synlig røg, så bliv indenfor !!

Særligt hvis der lugter af svovl er det vigtigt - og husk at lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg