PRM / Kommissionsformand tager imod 5.181 underskrifter for en ny sundhedslov

  Pressemeddelelse fra Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

  5.181. Så mange har skrevet under på, at Danmark har brug for en ny sundhedslov. En lov, der skal sikre, at ingen efterlades uden nødvendig støtte, når de udskrives fra psykiatrien.

  “På under to måneder har over 5.000 mennesker skrevet under på, at kommunerne og regionerne skal arbejde tættere sammen om den enkelte psykiatriske patient. I dag falder alt for mange ned i kløften mellem kommuner og regioner, og de ender med meget hurtigt at blive genindlagt,” siger Laila Walther, direktør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

  Hun har netop overdraget de mange underskrifter til Jesper Fisker, som står i spidsen for Sundhedsstrukturkommissionen. Kommissionen har til opgave at lave et beslutningsgrundlag for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet.

  “Det gør indtryk, når så mange borgere på så kort tid peger på, at patienter i psykiatrien ikke oplever et velfungerende samarbejde mellem kommuner og regioner. Det er noget, vi skal se nøje på i kommissionen,” siger Jesper Fisker, formand for Sundhedsstrukturkommissionen og administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

  Hver femte patient genindlægges indenfor 30 dage

  Mere end hver femte, der var indlagt for anoreksi i 2022, blev genindlagt indenfor 30 dage. Det viser beregninger foretaget af Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

  “Genindlæggelser er ikke blot dyre for samfundet og trækker på et i forvejen trængt sundhedsvæsen. Bag hvert tal i statistikken gemmer der sig et menneskeligt nederlag, et tabt håb om en ny begyndelse. Nogle mister troen på, at de nogensinde kan blive raske,” siger Laila Walther. Hun tilføjer:

  “Det høje antal genindlæggelser er konsekvensen af, at patienter slippes af psykiatrien og kommunen, før de er klar til at stå på egne ben. Ifølge sundhedsloven skal kommuner og regioner samarbejde, men alt for mange patienter oplever, at samarbejdet ikke fungerer på psykiatriområdet. Det bør stå helt klart i sundhedsloven, at psykiatrien ikke må slippe en patient, der har brug for mere støtte, før kommunen har en plan.”

  Foreningen peger også på, at et tættere samarbejde kan etableres ved at ansætte psykiatrikoordinatorer, der følger de enkelte patienter. Andre steder i sundhedssystemet er der gode erfaringer med lignende ordninger.

  Sundhedsstrukturkommissionen skal afslutte sit arbejde med en samlet afrapportering i foråret 2024.

  Kontakt:

  Kommunikations- og fundraisingchef Janne Bruvoll tlf.: 51177578 email: janne@spiseforstyrrelse.dk

  Direktør Laila Walther tlf.: 40452370 email: lw@spiseforstyrrelse.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13710070&publisherId=13561356&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **