PRM / Royal Unibrew hædret med C25 Regnskabsprisen 2023

  Pressemeddelelse fra PwC

  Ca. 300 erhvervsledere var med til at hylde årets prismodtagere ved arrangementet, CFO’ens Agenda i Hellerup, hvor PwC satte fokus på, hvordan ESG transformerer finansfunktionen og CFO-rollen på både et strategisk og operationelt niveau. Prisen for Årets Bedste Årsrapport i kategorien C25 Regnskabsprisen gik til Royal Unibrew.  

  “Royal Unibrew fortæller i deres årsrapport med stor åbenhed og ærlighed om virksomhedens omstilling med fokus på bæredygtighed. Årsrapporten er bygget op omkring en gennemgående og god storyline og indeholder underbyggende case stories. Det fortjener anerkendelse,” lyder det i begrundelsen fra den uafhængige dommerkomité.

  Royal Unibrew får ros for en meget detaljeret årsrapport, der indeholder gode illustrationer af, hvordan bl.a. CO2-emissioner genereres fra produkter, ligesom der er en god beskrivelse af metoden og de datakilder, der er anvendt i beregninger af KPI’er.

  “Der er sammenhæng i Royal Unibrews strategi, forretningsmodel og bæredygtighed, og ESG er en integreret del af årsrapporten, som bidrager til et mere holistisk billede af virksomhedens udvikling. ESG er præsenteret på en detaljeret og overskuelig måde og illustreret på imponerende vis,” begrunder dommerkomitéen videre. 

  Dommerkomitéen fremhæver også Royal Unibrews dobbelte væsentlighedsvurdering, der er overskuelig og flot illustreret.  

  Stærk ledelsesberetning
  Derudover lægger dommerkomitéen vægt på ledelsesberetningen, der indeholder gode segmentbeskrivelser, ligesom den hænger godt sammen med noternes segmentoplysninger efter IFRS. Den indeholder også en god beskrivelse af virksomhedens opkøb (M&A og partnerskaber) samt en god beskrivelse og illustration af finansielle mål og kapitalallokering. 

  “Regnskabet indeholder mange gode takter, herunder grafik på flere områder, og det er samtidig positivt, at der er indsat kommentarer i noterne. Der er fx en god debitor-nedskrivningsnote,” begrunder dommerkomitéen.

  “Der er sket en væsentlig udvikling af virksomhedens årsrapport de senere år, og det har ført til en gennemgående god årsrapport i år, der kan inspirere andre virksomheder indenfor mange områder,” slutter dommerkomitéen.

  Om prisen
  C25 Regnskabsprisen uddeles til den C25-virksomhed, hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for årets fokusområder, og som kan være en inspiration for andre virksomheder. Prisen har til formål at fremme udviklingen i kvaliteten og brugsværdien af årsrapporterne for de største danske virksomheder, både børsnoterede og ikke-børsnoterede. 

  I år fokuseres der særligt på ESG på baggrund af de kommende EU-krav om ESG-rapportering. Med en øget acceleration af ESG-transformation i virksomhederne får det også betydning for  finansfunktionens rolle og opgaver i disse år. 

  Dette års priser blev uddelt den 1. juni kl. 14:30-18:00 ved arrangementet CFO’ens Agenda 2023 hos PwC i Hellerup.

  Øvrige priser
  Arla Foods blev kåret for Årets Bedste Årsrapport i kategorien Regnskabsprisen+, og Novo Nordisk blev kåret med Særprisen. 

  Ved samme lejlighed blev Lars Green, CFO for Novozymes, kåret som Årets CFO, og Julie Søgaard Greisen, Head of Corporate FP&A fra Novozymes, og Alanis Kraujalis, SVP, Head of Finance for Mining hos FLSmidth, blev kåret som Årets Rising Stars 2023. 

  Den uafhængige dommerkomité

  Ole Steen Andersen, Professionelt bestyrelsesmedlem
  Ole Søeberg, Professionel investor
  Peter Bang, Professionelt bestyrelsesmedlem
  Tina Moltke-Leth, CFO, Semler Gruppen A/S
  Kristian Gaarde, Senior Portfolio Manager, ATP
  Kristian Hassing Wærness, Vice President Finance, CIP
  Frank Thinggaard, Professor, Aarhus Universitet
  Nikolaj Kosakewitsch, Adm. Direktør, Nasdaq Copenhagen
  Caroline Aggestam Pontoppidan, Lektor, Ph.D, Copenhagen Business School
  Mikael Geday, Group Executive Vice President, CFO, Grundfos A/S

  Kriterier bag Årets Bedste Årsrapporter 2023

  Dommerkomitéen har lagt særlig vægt på følgende inden for ESG-temaet:

  1. Ledelsen har overvejet og gjort rede for dobbelt væsentlighed – det vil sige, hvordan virksomheden påvirkes af omverdenen, og hvordan virksomheden påvirker omverdenen.

  2. ESG er i et naturligt flow indarbejdet i alle relevante afsnit, fx i risikobeskrivelser, året der gik mv. – og hertil som påkrævet i ÅRL et særskilt, uddybende afsnit om samfundsansvar.

  3. ESG-data er medtaget i femårsoversigten eller i tilsvarende oversigter
   – gerne kombineret med økonomiske oplysninger.

  4. Forventningerne indeholder ESG-mål – på kort, mellemlang og lang sigt.

  5. ESG-regnskabspraksis er beskrevet – herunder med angivelse af tilgængelige bæredygtighedsstandarder.

  6. Væsentlige skøn og usikkerheder vedrørende de præsenterede ESG-data er beskrevet  – herunder med angivelse af særlige forudsætninger, der er lagt til grund.

  7. ESG er præsenteret klart og pædagogisk, fx ved kombination af tabeller, grafik og tekst med fokus på de mest væsentlige forhold.

  8. EU Taxonomirapporteringen er kommenteret.

  9. ESG-data er forsynet med erklæring fra revisor.

  Dommerkomitéen har lagt særlig vægt på følgende inden for det finansielle regnskab og det fremadrettede:

  1. Strategi, risici m.v. – der skal gives en sammenhængende beskrivelse af virksomhedens mål, forretningsmodel og strategi. Identificerede risici beskrives og kvantificeres, og der er anført en klar kobling til mål, forretningsmodel og strategi.

  2. Rapportering på årets udvikling – udviklingen i året perspektiveres i forhold til udmeldte forventninger i foregående år. Beskrivelsen redegør for væsentlige begivenheder og effekten heraf, og beskrivelsen gives pr. segment. Yderligere er der anført en oversigt over relevante finansielle og ESG nøgletal.

  3. Guidance – outlook gives på kort, mellemlang og lang sigt, og skal omfatte både finansielle forhold og ESG-forhold.

  4. Noter – den finansielle del af årsrapporten (noterne) skal opbygges emneopdelt, inkludere praksis og skøn som en del af noterne og gerne indeholde kommentarer og grafik.

  5. Øvrige beretninger der ligger udenfor årsrapporten – i ledelsesberetningen skal der være omtale af væsentlige forhold fra forskellige lovpligtige rapporter i årsrapporten, f.eks. god selskabsledelse, vederlagsrapporten mv.

  Kontakt:

  Malene Billund tlf.: 51332378 email: malene.billund@pwc.com

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13691778&publisherId=90624&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **