PRM / Årets Bedste Årsrapporter: Novo Nordisk hædret med Særprisen 2023

  Pressemeddelelse fra PwC

  Ca. 250 erhvervsledere var med til at hylde årets prismodtagere ved arrangementet, CFO’ens Agenda i Hellerup, hvor PwC satte fokus på, hvordan ESG transformerer finansfunktionen og CFO-rollen på både et strategisk og operationelt niveau. Dommerkomitéens ‘Særpris’ gik til Novo Nordisk.  

  “Prisen er en anerkendelse for høj kvalitet på udvalgte ESG-elementer i Novo Nordisks årsrapport, som indeholder en åbenhed om ESG-rejsen, herunder en dobbelt væsentlighedsanalyse,” lyder det i begrundelsen fra den uafhængige dommerkomité. 

  En dobbelt væsentlighedsanalyse betyder, at virksomheden gør rede for, hvordan ledelsen har vurderet, at virksomheden påvirkes af omverdenen, og hvordan virksomheden påvirker omverdenen, og at der på det grundlag rapporteres om de væsentlige forhold, som er relevante for en regnskabslæsers forståelse af virksomhedens position og forventede fremtidige resultater.

  “ESG-rapporteringen i årsrapporten vidner om et stærkt fokus på datakvalitet. Der er en god beskrivelse af anvendt regnskabspraksis vedrørende de talmæssige oplysninger, der indgår heri , og der er for alle ESG-data en erklæring fra revisor,” begrunder dommerkomitéen videre. N

  At få en uafhængig tredjepart til at gå data igennem er med til at skabe tillid til de data, der fremlægges i årsrapporten. Dommerkomitéen roser endvidere Novo Nordisk for at have etableret et eksternt høringspanel, der skal være med til at udvikle virksomhedens arbejde med ESG. 

  “Novo Nordisk præsenterer i årsrapporten en klar sammenhæng mellem selskabets strategi, forretningsmodel og bæredygtighedsindsats, og har gjort dette i en årrække. Der er desuden gode ESG-beskrivelser i ledelsesberetningen –  kombineret med en særskilt rapportering på ESG-data,” slutter dommerkomitéen.

  Om prisen
  Dommerkomitéens særpris tildeles som anerkendelse til en virksomhed, der har udmærket sig særligt ved udvikling af årsrapporten som kommunikationsværktøj indenfor et emne, som dommerkomiteen vælger. 

  Prisen har til formål at fremme udviklingen i kvaliteten og brugsværdien af årsrapporterne for de største danske virksomheder, både børsnoterede og ikke-børsnoterede. 

  I år fokuseres der særligt på ESG på baggrund af de kommende EU-krav om ESG-rapportering. Med en øget acceleration af ESG-transformation i virksomhederne får det også betydning for  finansfunktionens rolle og opgaver i disse år. 

  Dette års priser blev uddelt den 1. juni kl. 14:30-18:00 ved eventet CFO’ens Agenda 2023 hos PwC i Hellerup.

  Øvrige priser
  Arla Foods blev kåret med prisen for Årets Bedste Årsrapport i kategorien Regnskabsprisen+, og Royal Unibrew blev kåret i kategorien C25 Regnskabsprisen. 

  Ved samme lejlighed blev Lars Green, CFO for Novozymes, kåret som Årets CFO, og Julie Søgaard Greisen, Head of Corporate FP&A fra Novozymes, og Alanis Kraujalis, SVP, Head of Finance for Mining hos FLSmidth, blev kåret som Årets Rising Stars 2023. 

  Den uafhængige dommerkomité 

  Ole Steen Andersen, Professionelt bestyrelsesmedlem
  Ole Søeberg, Professionel investor
  Peter Bang, Professionelt bestyrelsesmedlem
  Tina Moltke-Leth, CFO, Semler Gruppen A/S
  Kristian Gaarde, Senior Portfolio Manager, ATP
  Kristian Hassing Wærness, Vice President Finance, CIP
  Frank Thinggaard, Professor, Aarhus Universitet
  Nikolaj Kosakewitsch, Adm. Direktør, Nasdaq Copenhagen
  Caroline Aggestam Pontoppidan, Lektor, Ph.D, Copenhagen Business School
  Mikael Geday, Group Executive Vice President, CFO, Grundfos A/S

  Kriterier bag Årets Bedste Årsrapporter 2023

  Dommerkomitéen har lagt særlig vægt på følgende inden for ESG-temaet:

  1. Ledelsen har overvejet og gjort rede for dobbelt væsentlighed – det vil sige, hvordan virksomheden påvirkes af omverdenen, og hvordan virksomheden påvirker omverdenen.

  2. ESG er i et naturligt flow indarbejdet i alle relevante afsnit, fx i risikobeskrivelser, året
   der gik mv. – og hertil som påkrævet i ÅRL et særskilt, uddybende afsnit om samfundsansvar.

  3. ESG-data er medtaget i femårsoversigten eller i tilsvarende oversigter
   – gerne kombineret med økonomiske oplysninger.

  4. Forventningerne indeholder ESG-mål – på kort, mellemlang og lang sigt.

  5. ESG-regnskabspraksis er beskrevet – herunder med angivelse af tilgængelige bæredygtighedsstandarder.

  6. Væsentlige skøn og usikkerheder vedrørende de præsenterede ESG-data er beskrevet  – herunder med angivelse af særlige forudsætninger, der er lagt til grund.

  7. ESG er præsenteret klart og pædagogisk, fx ved kombination af tabeller, grafik og tekst med fokus på de mest centrale forhold.

  8. ESG Taxonomirapporteringen er kommenteret.

  9. ESG-data er forsynet med erklæring fra revisor.

  Dommerkomitéen har lagt særlig vægt på følgende inden for det finansielle regnskab og det fremadrettede:

  1. Strategi, risici m.v. – der skal gives en sammenhængende beskrivelse af virksomhedens mål, forretningsmodel og strategi. Identificerede risici beskrivelse og kvantificeres, og der er anført en klar kobling til mål, forretningsmodel og strategi.

  2. Rapportering på årets udvikling – udviklingen i året perspektiveres i forhold til udmeldte forventninger i foregående år. Beskrivelsen redegør for væsentlige begivenheder og effekten heraf, og beskrivelsen gives pr. segment. Yderligere er der anført en oversigt over relevante finansielle og ESG nøgletal.

  3. Guidance – outlook gives på kort, mellemlang og lang sigt, og skal omfatte både finansielle forhold og ESG-forhold. I efterfølgende årsrapporter foretages der opfølgning på udmeldingerne, og der gives en status herpå samt beskrivelse af væsentlige begivenheder og effekten af disse.

  4. Noter – den finansielle del af årsrapporten (noterne) skal opbygges emneopdelt, inkludere praksis og skøn som en del af noterne og gerne indeholde kommentarer og grafik.

  5. Øvrige beretninger der ligger udenfor årsrapporten – i ledelsesberetningen skal der være omtale af væsentlige forhold fra forskellige lovpligtige rapporter i årsrapporten, f.eks. god selskabsledelse, vederlagsrapporten mv.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13691802&publisherId=90624&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **