PRM / Undersøgelse giver ny viden om benamputationer

  Pressemeddelelse fra Region Sjælland

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed har nu lagt sidste hånd på en undersøgelse og rapport bestilt af Region Sjælland med det formål at give det samlede sundhedsvæsen i Region Sjælland viden om, hvordan patientforløbene er for patienter, der ender med amputation ved hofte, lår, knæ eller underben på grund af dårligt kredsløb.

  Undersøgelsen tager udgangspunkt i 80 nyere patientforløb fra Region Sjælland. Patientforløbene er gennemgået af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og repræsentanter fra kommuner, almen praksis og sygehusene, og ud fra det har Dansk Selskab for Patientsikkerhed samlet resultaterne.

  Ifølge Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, viser undersøgelsen, at patientforløbene først og fremmest er kendetegnet ved deres forskellighed:

  – I nogle patientforløb har amputationen kunnet udsættes i flere år, blandt andet ved hyppige besøg i sårcentret. Ved andre har kontakten til sundhedsvæsenet først været på et tidspunkt, hvor amputationen har været af livsreddende karakter. Når vi har at gøre med så forskellige forløb, er det ikke muligt at udpege én indsats, der kan forbedre den organisatoriske kvalitet, men flere faktorer kan bidrage, herunder bedre kommunikation på tværs af fagligheder og sektorer. Det kan fx være systematisk kommunikation om sårbehandling mellem sektorerne.

  På baggrund af undersøgelsen arbejdes der nu særligt videre med fire forbedringsindsatser.

  De fire forbedringsindsatser

  – Ensartet rekvirering af distal blodtryksmåling med henblik på tilgængelighed, standardisering af praksis og entydig henvisning til undersøgelsen

  – Udbredelse af den bedste praksis for tværfaglige (multidisciplinære) teams

  – Udbredelse af bedste praksis og vidensdeling inden for sårpleje

  – Udbredelse af patientinddragelse med værktøjerne inden for Fælles Beslutningstagen

  Bedre forudsætninger for at hjælpe patienterne i fremtiden

  Beslutningen om at se på de samlede patientforløb på tværs af det kommunale sundhedsvæsen, praktiserende læger og sygehusene er truffet i Forretningsudvalget i Region Sjælland i forlængelse af rapporten fra RKKP fra august 2022.

  Ifølge Jesper Gyllenborg, lægefaglig koncerndirektør i Region Sjælland, har regionen med den nye viden bedre forudsætninger for at hjælpe patienterne i fremtiden.

  – Vi ønsker at hjælpe patienterne så godt som muligt. Med denne undersøgelse får vi ny viden om, hvordan det samlede sundhedsvæsen kan hjælpe patienter i risiko for benamputation. Jeg vil gerne takke Dansk Selskab for Patientsikkerhed, repræsentanter fra almen praksis, repræsentanter fra kommunerne og repræsentanter fra sygehusene for at bidrage til dette vigtige kvalitetsarbejde, siger han.

  Viden skal ud og leve i sundhedsvæsenet

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed og administrationen har 30. maj fremlagt rapporten og konklusionerne for Forretningsudvalget og medlemmerne af Sygehusudvalget i Region Sjælland.

  Her har politikerne givet opbakning til, at repræsentanter fra de sundhedsfaglige miljøer i kommunerne, almen praksis og sygehusene nu skal gøre brug af undersøgelsens resultater til at finde veje til at løfte kvaliteten i behandlingen og sikre, at den nye viden kommer patienterne til gavn.

  – Vi har fra administrationens side foreslået, at vi nu bringer denne viden videre i det samlede sundhedsvæsen, så vi på tværs af sundhedssektorer kan finde gode måder til at styrke udredning og behandling af patientgruppen, siger Jesper Gyllenborg.

  Undersøgelsen skal 6. juni drøftes med hele regionsrådet.

  Fakta

  – De 80 patientforløb kommer fra alle de fire sundhedsklynger i Region Sjælland.

  – Undersøgelse og rapport blev bestilt af Forretningsudvalget 9. august 2022 som en del af handleplan for det karkirurgiske område.

  – Region Sjælland er den eneste region, der har valgt at undersøge benamputeredes patientforløb på tværs af sektorer. Andre bagudrettede undersøgelser har taget udgangspunkt i patientforløb på sygehusene.

  Kontakt:

  Pressevagten i Region Sjælland, tlf.: 57 87 50 52
  Annelene Højvang Larsen, Kommunikationschef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, tlf.: 25 21 95 93

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13690618&publisherId=13560143&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **