PRM / Grønt Erhvervsforum skal vise vejen til implementering af grønne løsninger

  Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

  Siden valget er der truffet en lang række vigtige beslutninger, der forbedrer danske virksomheders muligheder for at tage del i den grønne omstilling.

  Regeringen har blandt andet godkendt investeringer for over 3,7 milliarder kroner i el- og gasnettet, fastlagt rammerne for fremtidens brintinfrastruktur og igangsat forhandlinger om et historisk stort havvindsudbud, der skal sikre grøn strøm til både danske hjem og virksomheder.

  Derfor er der behov for et øget fokus på implementering, og derfor har regeringen udpeget fire temaer i den grønne omstilling, som medlemmerne af Grønt Erhvervsforum skal hjælpe med at give en mere konkret og nuanceret forståelse af: regulering, kompetencer, kritisk import og finansiering.

  Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler:

  “Jeg glæder mig til igen at møde Grønt Erhvervsforum og genoptage dialogen om, hvordan vi sætter endnu mere fart på den grønne omstilling. Den grønne omstilling kræver nye arbejdsmetoder og nye fællesskaber, hvor vi kan udvikle de løsninger, der skal til. Det er Grønt Erhvervsforum et godt eksempel på”.

  Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

  “Den grønne omstilling stiller krav om et tæt samarbejde med erhvervslivet. For vi kommer ikke i mål uden. Grønt Erhvervsforum er en værdifuld ramme for samarbejdet, men tiden er til at ændre fokus. For vilkårene for at drive virksomhed ændrer sig meget og hurtigt i disse år. Der kommer nye krav til bæredygtighed – især fra EU – som lægger pres på virksomhederne. Det skal vi hjælpe virksomhederne med, så vi ikke spænder ben for dem og de store bidrag, de står over for at skulle levere til den grønne omstilling”.

  Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtaler:

  “Det er gået op for de fleste, at klimapolitik og sikkerhedspolitik er uløseligt forbundne. Den grønne omstilling skal blandt andet gøre os fri af Putins gas og styrke vores uafhængighed på energimarkedet. Derfor er det vigtigt, at vi inddrager repræsentanter fra hele erhvervslivet, så vi i fællesskab finder vejen frem mod et mere sikkert Danmark med økonomisk vækst”.

  Du kan læse kommissoriet for Grønt Erhvervsforum her

  For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

  FAKTA
  Grønt Erhvervsforum

  • Grønt Erhvervsforum skal løbende følge arbejdet i regeringens 14 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets sektorer.
  • Som en del af arbejdet i Grønt Erhvervsforum mødes regeringen halvårligt med formændene for klimapartnerskaberne, erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og uafhængige eksperter.
  • Formålet med Grønt Erhvervsforum er at styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer for virksomhedernes grønne omstilling

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13690339&publisherId=9426318&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **