PRM / 750 mio. kroner er på vej til nybrudsskabende forskning

  Pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond

  Danmarks Frie Forskningsfond giver midler til nybrudsskabende og originale forskningsidéer på tværs af alle videnskabelige forskningsområder. Nu kan 222 forskere sætte gang i ny og vigtig forskning med udgangspunkt i deres egne allerbedste idéer. Det er forskning, der skal undersøge alt fra seksualundervisning i folkeskolen, hvor og hvornår i historien hunden blev tæmmet, til etisk brug af kunstig intelligens. Pengene er bevilliget under de to virkemidler DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2.

  Se alle bevillinger under DFF-Forskningsprojekt1 her

  Se alle bevillinger under DFF-Forskningsprojekt2 her

  Det er en festdag for Danmarks Frie Forskningsfond og for dansk forskning, når vi uddeler midler til fri forskning til alle de exceptionelt dygtige forskere med så mange lovende, grundlagsskabende og konkrete forskningsidéer. Så selvom, eller måske netop fordi, projekterne spænder bredt i både temaer, tilgange og felter, er det alt sammen på forskellig vis forskning, der arbejder for at forbedre vores liv og levevis “, udtaler Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelsesformand, Maja Horst.

  Nyt forskningsprojekt: Hvad bestemmer hvor meget du tjener i løbet af et liv?

  Forskning fra forskellige dele af økosystemet

  Fonden uddeler de to forskellige virkemidler, DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2, der på forskellig vis giver mulighed for, at den enkelte forsker kan realisere sin gode forskningsidé: Et DFF-Forskningsprojekt1 skal fremme kvaliteten af dansk forskning og er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes forskergruppe.

  Der tages forbehold for ændringer i tallene i forbindelse med fondens forestående budgetgennemgang.

  Fakta om uddelingen af DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2

  • Der er i alt uddelt 757 mio. kr. til 222 forskningsprojekter under DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2. Det giver en samlet succesrate målt på både beløb og antal på 14 procent.
  • DFF-Forskningsprojekt1 løber typisk over tre år, og skal gennemføres inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead.
  • Der er uddelt 175 DFF-Forskningsprojekt1 bevillinger i 2023 med en succesrate på 11 procent, både hvis man ser på ansøgt og bevilget beløb og antallet af ansøgninger og bevillinger.
  • DFF-Forskningsprojekt2 løber typisk over op til 4½ år og er udført af flere forskere (herunder postdoc-kandidater og ph.d.-studerende) med en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead.
  • Der er uddelt 47 DFF-Forskningsprojekt2 bevillinger i 2023 med en succesrate på 16 procent, hvis man ser på det ansøgte beløb og 15 procent, hvis man ser på antallet af bevillinger ift. antallet af ansøgninger.

  Kontakt:

  Kontorchef Jesper Risom email: jspr@ufm.dk

  Kommunikation og presse Karen Marie Bjørnstrup Vølund tlf.: +45 72 31 89 31 email: kmbv@ufm.dk

  Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen tlf.: +45 72 31 84 17 email: lec@ufm.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/750-mio-kroner-er-pa-vej-til-nybrudsskabende-forskning?releaseId=13684742

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **